Aktuelt
Dagens ord


Loader


Om Dagens ord

Dagens ord er den digitale andagt, som drives i samarbejde mellem DR og folkekirken.dk. Det retter sig mod det moderne menneske, der gerne vil have den kristne dimension med i hverdagen på en lettilgængelig måde.

Få Dagens ord på din hjemmeside

Du kan få Dagens ord til at ligge på din egen hjemmeside, nøjagtig som du ser den her på siden. Hvis du fx har ansvar for en kirkes eller organisations hjemmeside og gerne vil have nyt indhold hver eneste dag uden at røre en finger, kan du følge vejledningen her.
Få Dagens ord som app på din mobil

Hent Dagens ord som app til din smartphone.
App Store
Android