Folkekirkens arbejde

Undervisning, socialt arbejde, mission og dialog

Folkekirken er meget mere end gudstjeneste om søndagen (højmesse) og dåb, konfirmation, bryllup, begravelse, samtaler og sjælesorg.

I folkekirken foregår der hver dag mange aktiviteter, og nogle gange tages aftenen og natten også i brug.

Folkekirkens arbejde omfatter blandt andet:

• Undervisning af konfirmander og mini-konfirmander
• Foredrag, studiekredse, kirkehøjskole med mere for voksne
• Natkirker med aktiviteter eller mulighed for at finde fred og ro
• Skoletjeneste og samarbejde med folkeskolen
• Socialt arbejde for mennesker, der har brug for støtte og omsorg
• Klima- og miljøarbejde
• Missionsarbejde i Danmark og i udlandet
• Dialog med andre trossamfund

Endelig er folkekirken til stede for danskere i udlandet med 53 danske sømands- eller udlandskirker spredt ud over hele verden.