Advent er forventning og forberedelse

Helligtrekonger

Fasten er forberedelse til påske

Påsken fejrer Jesus´død og opstandelse

Store Bededag og Kristi himmelfart

Pinse er festen for Helligånden

Trinitatis er tiden fra pinse til advent