Om folkekirken
Økonomi

Folkekirkens økonomi

Folkekirken har årligt indtægter og udgifter på omkring 7,7 mia. kr.

Økonomien kan opdeles i tre hovedgrupper.

Lokaløkonomi

Den første gruppe er den lokale økonomi, som omfatter kirke-, præstegårds- og kirkegårdskasser i sognene samt provstiudvalgenes kasser. Disse lokale kasser afholder knap 80 % af alle folkekirkens udgifter. De lokale kassers indtægter er først og fremmest den kirkeskat, som betales af medlemmer af folkekirken.

Fællesfonden

Den anden gruppe er fællesfonden, som dækker en række fælles folkekirkelige udgifter, først og fremmest folkekirkens egen andel af løn og pension til præster og provster. Fællesfondens indtægter er først og fremmest landskirkeskatten, der er en del af den kirkeskat, som betales af medlemmer af folkekirken.

Statstilskud

Den tredje gruppe er statens tilskud til folkekirken, som bevilges på finansloven, og som først og fremmest bruges til løn og pension til præster og provster i folkekirken. Statstilskuddet er begrundet i samfundsopgaver, som folkekirken varetager; fx personregistrering og kirkegårdsdrift.

Folkekirkens indtægter

Den samlede opgørelse af folkekirkens indtægter viser blandt andet at kirkeskatten, som betales af medlemmer af folkekirken, i 2013 udgjorde ca. 77 % af alle folkekirkens indtægter. Landskirkeskatten, som indgår i fællesfonden, udgjorde ca. 14 % af den samlede kirkeskat.

Endelig viser opgørelsen, at andre indtægter i 2013 udgjorde ca. 9 % af alle folkekirkens indtægter. De andre indtægter er blandt andet fra kirkegårdsdrift, boligbidrag i forbindelse med tjenesteboliger og øvrige indtægter i forbindelse med folkekirkens ejendomme samt renteindtægter.

Folkekirkens udgifter

Den samlede opgørelse af folkekirkens udgifter fordelt på udgiftsområder viser blandt andet, at løn og andre personaleudgifter i 2013 udgjorde 4,31 mia. kr., svarende til 56 % af folkekirkens samlede udgifter. 

Derudover viser opgørelsen, at anlægsarbejde i 2013 udgjorde 889 mio. kr., svarende til knap 12 % af folkekirkens samlede udgifter. Anlægsarbejde er restaureringer og andre større istandsættelser af kirker og andre bygninger samt af kirkegårde. Anlægsarbejder omfatter også nybyggeri og større nyanskaffelser af inventar, fx orgler, til kirker.

Du kan også læse mere om, hvad din kirkeskat bruges til her.