Bøn
Morgen og aftenbønner

Morgen- og aftenbønner

Morgen- og aftenbønner på denne side er fra Salmebogens Bønnebog. Kilder til bønnerne er blandt andre Dansk Tidebog, Augustin og Dietrich Bonhoeffer.

Herre, almægtige Gud!
Du har givet os at begynde en ny dag.
Frels os i dag med din styrke,
så vi ikke falder i synd,
men at vore tanker, ord og gerninger
altid må styres til at gøre hvad der er ret for dig
ved Jesus kristus, vor Herre


Herre, du har skabt os til dig,
og vort hjerte er uroligt,
indtil det finder hvile hos dig.
Dit er dagens lys.
Nattens mørke er dit.
Dit er livet - og døden.
Jeg er din og tilbeder dig.
Lad mig hvile i fred,
velsign den kommende dag
og lad mig vågne for at prise dig.

Gud, jeg kalder på dig.
Hjælp mig at bede
og samle mine tanker til dig.
Jeg kan det ikke selv.
I mig er der mørkt, men hos dig er lys.
Jeg er ensom, men du forlader mig ikke.
Jeg er modløs, men hos dig er hjælp.
jeg er urolig, men hos dig er fred,
i mig er bitterhed, men i dig er tålmodighed.
Jeg forstår ikke dine veje, men du ved en vej for mig.

Fader i Himlen! 

Tak for nattens hvile og for den nye dag.
Tak for al din godhed og trofasthed
i mit liv indtil nu.
Du har ofte været god imod mig,
giv mig styrke og udholdenhed til også
at tage imod det svære af din hånd.
Du lægger ikke mere på mig, end jeg kan bære.
Du lader alle ting tjene til bedste for dine børn.
Herre, hvad denne dag end skal bringe:
Dit hellige navn være lovet.

Herre, min Gud!
Jeg takker dig, fordi du har ladet denne dag gå til ende.
Jeg takker dig, at du nu lader legeme og sjæl gå til ro.
Din hånd var over mig og har beskærmet og bevaret mig.
Tilgiv al mangel på tro og al uret i dag,
og hjælp at jeg tilgiver alle dem, 
som har gjort mig uret.
Lad mig sove i fred under din beskærmelse,
og bevar mig fra mørkets anfægtelser.
jeg over giver mine kære 
og alle i dette hus til dig.
jeg overgiver også mit legeme 
og min sjæl til dig.
Gud, dit hellige navn være lovet.Gud, 
tak for denne dag, 

givet mig ny og hel og ubrugt,
en dag af alle dage,
af årene, tiden,
Givet mig, for at jeg skal leve den
i glæde og håb,
i tro og tillid til livet.
Gud, lad så dagen komme,
Lad mig gå ind i den
til det, den vil møde mig med,
så du ikke,
når dagen er forbi, fyldt ud;
skal spørge forgæves efter troen.