Folkekirkens bekendelsesskrifter

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus udkom første gang i 1529, altså under reformationen. Skriftet er Luthers sammenfatning af den kristne tro og lære udlagt for almindelige mennesker.

Den augsburgske Bekendelse

Den augsburgske Bekendelse blev skrevet af reformatoren Philip Melanchton og forelagt kejseren i 1530. Bekendelsen kendes også som Confessio Augustana (CA). Den augsburgske Bekendelse er den lutherske kirkes teologi udtryk i en række korte artikler.

Den athanasianske Trosbekendelse

Den athanasianske Trosbekendelse er skrevet ca. år 435. Bekendelsen blev skrevet efter stridigheder om den rette forståelse af treenigheden.

Den nikænokonstantinopolitanske Trosbekendelse

Den nikænske Trosbekendelse, som den kaldes i Den danske Salmebog, stammer fra det første kirkemøde i år 325, hvor kirkeledere fra hele den kristne verden formulerede en fælles bekendelse, som alle kristne kirker kunne tilslutte sig. På et nyt kirkemøde i Konstantinopel i 381 blev den udvidet. Folkekirkens gudstjenesteordning giver mulighed for at bruge Den nikænske Trosbekendelse i højmessen i stedet for Den apostolske Trosbekendelse.

Den apostolske Trosbekendelse

Den apostolske Trosbekendelse er folkekirkens ældste bekendelsesskrift. Den indgik formentligt i oldkirkens dåbsundervisning og dåbsliturgi. Bekendelsen anvendes ved folkekirkens gudstjenester og i forbindelse med dåb og konfirmation.