Helligånd og bøn

Spørgsmål

Anne Vig Skoven

Jeg har et spørgsmål angående helligånden. Samt et spørgsmål om bøn mm.

Ifølge kristendommen er helligånden det samme som Jesus ånd, som sendes til os, efter at han er blevet korsfæstet, og at dette er Guds Ånd, altså kærlighedens og alt det gode.

Men hvorfor står der så i biblen, at da Jesus drikker eddiken og siger at han er fuldbragt, da opgiver han ånden.

At han opgiver ånden er dette ikke en modsigelse?

Hvad tror I der får en bøn til Jesus, Gud og helligånden til at virke?

Venlig hilsen

Michael

Svar

Kære Michael
Det er nogle gode spørgsmål, du stiller. Hvis det er Helligånden, Jesus opgiver, i Johannesevangeliet 19,30, hvordan skal vi så forstå Johannes 20,22, hvor han indblæser Helligånden i disciplene?

En mulighed er naturligvis, at den ånd, han opgiver i 19,30 ikke er Helligånden, men hans egen livsånde (= han dør). Det er nok det mest nærliggende.

Mht virkningen af bøn, så vil de fleste nok afholde sig fra at forklare, hvordan den virker, men nøjes med at tro på - eller rettere håbe på - at den virker.

Venlig hilsen
Anne Vig Skoven