Kristne spiseregler?

Spørgsmål

Anne Vig Skoven

Er der i den kristne tro nogle begrænsninger på, hvilke typer kød, vi må tilberede og indtage?

Er den jødiske/islamiske kreaturslagtning med forblødning også en del af den kristne tradition/historik?

Venlig hilsen Eric

Svar

Kære Eric

Der er ikke nogen religiøst funderede begrænsninger for fødetyper i kristendommen i dag. I oldkirken var der dog visse forbehold overfor at spise kød, som var ofret til afguder (se diskussionen i 1 Korintherbrev kap.8) samt kød med blod i (jf. Apostlenes Gerninger 15,20).

Men i Markusevangeliet 7,19 erklærer Jesus al føde for ren. Det ser ud som om der har været en vis debat om dette emne i den tidlige kristendom, mens den stadig var under indflydelse af jødiske spiseregler.

Venlig hilsen
Anne Vig Skoven