Må kristne modtage blod?

Spørgsmål

Tine Lindhardt

Til folkekirken.

Jeg er sygeplejestuderende og er i gang med at skrive en opgave omkring Jehovas vidners holdning til det at modtage blod, derfor synes jeg det ville være en god vinkel også at inddrage hvordan min egen baggrund som medlem i folkekirken har det med dette spørgsmål..? Jeg har ledt inde på nettet mens synes ikke jeg kan finde noget relevant på nær det med at spise blod...

VH susan

Svar

Kære Susan.

Tak for dit spørgsmål.

Jeg svarer temmelig langt. Men man kan godt nøjes med at læse det første ;-)

Som kristen behøver man ikke at sige nej til at modtage blod. Jeg vil faktisk skærpe det og mene at man skal sige ja, fordi det kan redde liv.

Når Jehovas Vidner siger nej til at modtage blod, er det fordi de mener at et menneskes liv ligger i blodet. Som begrundelse for det synspunkt henvises blandt andet til 1 mosebog kap. 9,4 og 3 mosebog kap.17 og Apostlenes Gerninger kap.15,20 hvor der står at man ikke må spise ’kød med liv i, med blod i’, fordi ’blodet er livet i alt kød; det er dets liv’.

Om man overhovedet kan læse et forbud mod at modtage blod ud af disse bibelvers, kan diskuteres.

Men under alle omstændigheder deler man i dag ikke den opfattelse af sammenhæng mellem blod og liv, som ligger i de omtalte bibelsteder.

Nok er blodet fuldt af liv og helt afgørende for at et menneske kan leve. Men blodet er ikke et menneskes liv. Det som et menneske er, er så meget andet og mere end blodet og ikke bundet til blodet. Så en blodtransfusion /at modtage blod betyder ikke at man mister sit eget liv og overtager en andens. Det betyder derimod at man får mulighed for at leve og overleve.

Hvis man vil drage en nyere parallel, kan man tænke på debatten i sin tid i forbindelse med hjertetransplantation. Der var (og er) mennesker som fandt det ubehageligt at tænke på, at man kunne få en andens hjerte, fordi vi er tilbøjelige til at forbinde et menneskes liv med dets hjerte. Så hvis man får en andens hjerte, mister man så ikke sig selv og bliver en anden?

Men for de fleste i dag er transplantation – også en hjertetransplantation – blevet om ikke en naturlig ting, så i hvert fald en mulighed for at overleve på trods af sygdom og derfor en mulighed mange vil tage imod med taknemmelighed, hvis de bliver alvorligt syge.

Og det er ikke mindst en vigtig grund til at sige ja til at modtage blod: at det redder liv. Selv om man evt. kunne tolke de omtalte steder i Bibelen som et nej til at modtage blod, så vil vi som kristne vægte hensynet til at et menneske kan overleve og leve.

Venlig hilsen
Tine Lindhardt