Meldes ud af folkekirken?

Spørgsmål

Ellen Aagaard Petersen

Hvordan melder jeg mig ud af folkekirken?

Svar

Det er gratis at melde sig ud af folkekirken.

Hvis du vil melde dig ud, skal du henvende dig til præsten eller kirkekontoret i dit bopælssogn. Ved henvendelsen, som kan være skriftlig; også som mail, skal du oplyse, hvor du er født og døbt.

Du skal være opmærksom på, at kirken og dens præster har pligt til at respektere din beslutning om udmeldelse. Det gælder også den dag, du skal begraves eller bisættes. Jeg vil derfor anbefale dig, at du fortæller dine nærmeste, at du ikke vil begraves fra en kirke eller med en præsts medvirken og taler med dem om dine ønsker i forbindelse med din død.

Se mere om udmeldelse på folkekirken.dk om medlemsskab 
eller på kirkeminsteriets borgerportal

Venlig hilsen

Ellen Aagaard Petersen