Spillelister
Klassisk jul

Klassisk jul

Du holder dig langt væk fra radioen og rytmisk musik i juletiden. Hvis du mener, at den bedste julemusik kommer fra blandt andre Bach og Händel, bør du lytte til denne spilleliste

Händels Messias
Et engelsk oratorium komponeret af den tyske komponist Georg Friedrich Händel i 1741. Værket beskriver Jesu liv og bliver fremført ved jul og påske. Oratoriet er velkendt, også for folk, der normalt beskæftiger sig med populærkultur. De fleste kender formentlig ”Hallelujah”-koret, der afslutter andel del.

L’enfance du Christ:
Fra den franske komponist Hector Berlioz. Første gang opført i december 1854. Værket er baseret på beretningen om Josef og Marias flugt til Egypten med Jesusbarnet, fordi Kong Herodes har beordret alle børn på under to år dræbt i Judæa.

Bachs juleoratorium:
Et af de mest berømte værker af den tyske komponist Johan Sebastian Bach. Det blev komponeret mellem 1734 og 1735, da Bach var kantor i Thomaskirken i Leipzig. Oratoriet består af seks kantater for juledagene.

En rose så jeg skyde:
Denne middelalderlige Mariavise fra 1400-tallet blev udbredt gennem talrige afskrifter, også i protestantisk sammenhæng. I den grundtvigske valg- og frimenighedssalmebog, Salmer 1935, ville man gerne have den lille salme med, men fandt indholdet lovlig svagt. Fra en schweizisk salmebog oversatte valgmenighedspræst Uffe Hansen to vers fra en protestantisk salme, digtet i 1844 med samme versemål. Det ene af disse vers blev knyttet til Laubs tekst, og i denne form blev salmen optaget i Salmer 1935, i Højskolesangbogen og i Den Danske Salmebog 1953. Den Danske Salmebog 2002 har videreført salmen i den indsungne form.

Veni, veni, Emmanuel:
Latinsk adventssalme fra 1710. Oversat til et hav af andre sprog. Deriblandt dansk, hvor den i vores salmebog er at finde med titlen ”O kom, o kom, Immanuel”

In dulci jubilo:
Den oprindelige latinske tekst menes at være blevet skrevet helt tilbage i 1300-tallet. Sangtitlen betyder ”I frydefuld jubel” og er en lovsang til Jesusbarnet.

O come, all ye faithful:
Oprindeligt skrevet på latin med titlen ”Adeste Fideles” og senere oversat til mange andre sprog. Den danske version ”Kom, alle kristne” er at finde i salmebogen.

Blomstre som en rosengård:
Brorsons salme er skrevet til børn, og selvom indholdet nok er forenklet, er der ikke tale om en nedskrivning af det kristne indhold. Salmen indeholder den umiddelbare, ligefremme adgang til Jesus.  

Her kommer, Jesus dine små:
Brorsons salme er skrevet til børn, og selvom indholdet nok er forenklet, er der ikke tale om en nedskrivning af det kristne indhold. Salmen indeholder den umiddelbare, ligefremme adgang til Jesus.  

Velkommen igen, Guds engle små:
Salmen blev først trykt i Grundtvigs Christelige Prædikener Eller Søndags-Bog i 1830, men den er skrevet allerede julenat 1824. Grundtvig fremførte den dagen efter, julemorgen, fra prædikestolen ved gudstjenesten i Vor Frelser Kirke.

Mit hjerte altid vanker
Salmen står som det tredje digt i Brorsons julesalmehæfte fra Tønder, 1732. Dens overskrift i hæftet er “I skal finde et spædt Barn svøbt, liggende i Krybben Luc.2.12”. Som i andre af Brorsons tidlige salmer spores en inspiration fra salmedigteren Elias Eskildsen Naur (1650-1728). Selvom Brorson anvender mange konkrete billeder, er salmen gennemført meditativ, og dermed omstøber han en lang tradition af forundringsdigte over Guds søns fødsel i fattigdom.

Barn Jesus i en krybbe lå:
I H. C. Andersens ‟Aarets tolv Maaneder" fra 1832 synger en flok børn denne sang på gaden. Julesangen har stået i mange sangbøger og har haft solid folkelig udbredelse, men er først optaget i Den Danske Salmebog 2002. Salmen har sin egen melodi fra 1859, som er komponeret af N. W. Gade.