Allehelgen
Allehelgenstraditioner

Allehelgen og Halloween

 

Der er mange traditioner omkring allehelgen. Men hvilke har med allehelgen at gøre, og hvad er halloween? 

Allehelgen har en lang historie i Danmark. I middelalderen mindedes man særligt helgenerne og martyrerne, altså dem, som døde for deres tros skyld. Nu fejrer vi allehelgen i folkekirken til minde om alle vore døde. I mange kirker læser man navnene op på dem, der i årets løb er døde, og det er almindeligt at besøge gravstedet og tænde lys netop denne dag. 

Se hvad du kan gøre for at markere Allehelgenssøndag den første søndag i november.

 

Oprindeligt lå allehelgen fast den 1. november. Nu bliver den markeret første søndag i november i kirken. Men der knytter sig stadig mange traditioner til dagene omkring, særligt aftenen før, allehelgensaften den 31. oktober. 

Halloween 

All-Hallows-Even er oprindeligt en skotsk betegnelse for allehelgensaften, altså den 31. oktober. Halloween er de seneste år kommet til Danmark fra USA, men har rødder i både Mexico og Skotland. Traditionen handler om uhygge og død, fordi den bygger på en gammel folketro på, at der denne aften var særlig stor risiko for, at de døde vendte tilbage for at hjemsøge de levende. Derfor klæder man sig markabert ud og tænder lys i uhyggelige græskarmænd for at skræmme de dødes ånder væk.

Danskerne har taget skikken med at klæde sig ud og tænde lys i udhulede græskar til sig. Også i nogle kirker inddrager man elementer af Halloween, fx når man fejrer allehelgen for børn. Her bliver det brugt til at fortælle børnene, at vi ikke skal være bange for de døde, for de er hos Gud.

Allesjælesdag
 

Allesjælesdag er en katolsk helligdag, som falder den 2. november. Her går man i forbøn for de dødes sjæle. I middelalderen bad man om, at de døde måtte få afkortet deres pinsler i skærsilden. Efter reformationen blev Allesjælesdag afskaffet i Danmark, fordi man i den evangelisk-lutherske kirke lagde afstand til forestillingen om skærsilden. I stedet markeres troen på, at alle, der er døbt, har fået løftet om det evige liv.
 

Allehelgen, som oprindeligt gjaldt de katolske helgener og kristne martyrer, er altså i folkekirken blevet en dag både til minde om vore egne døde og alle kristne, som har levet før os.