Allehelgen
Reformationsdag

Reformationsdag

Ifølge traditionen slog Martin Luther sine 95 teser mod den katolske kirke op på kirkedøren i Wittenberg Allehelgensaften i 1517. Det regnes for at være begyndelsen på den reformation, som førte til et brud med Den katolske Kirke og etableringen af den evangelisk-lutherske kirke. Derfor er den 31. oktober reformationsdag. 

Nogle kirker markerer dagen med en særlig gudstjeneste, og reformationen kan også være et tema i allehelgensgudstjenesten.

Læs meget mere om reformationen og Martin Luther her.