Fortsæt til hovedindholdet
Opstandelse
Præster om opstandelse

Præster om opstandelse

Hør præster fortolke udvalgte bibelcitater om opstandelse

Præst Anna Kluge fortolker 'Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde dér, hvor Jesu legeme havde ligget, én ved hovedet og én ved fødderne. De sagde til hende: Kvinde, hvorfor græder du?'Joh. 20,11-13.

Præst Katja Liebst-Olsen fortolker 'Englen sagde til kvinderne: Skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham.'Matt. 28,7

Præst Henrik Højlund fortolker 'Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.'1 Pet. 1,3

Præst Karen Stubkjær fortolker 'Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogle af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde?'1 Kor. 15,12

Præst Lea Skovsgaard fortolker 'Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kom kvinderne til graven med de vellugtende salver, de havde tilberedt. De fandt stenen væltet bort fra graven, og de gik derind, men de fandt ikke Herren Jesu legeme.'Luk. 24, 1-2

Præst Anna Kluge fortolker 'Englen sagde til kvinderne: Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bage.'Mark. 16,6-8 (forkortet)

Præst Katja Liebst-Olsen fortolker 'Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem.'2. Kor. 5,15

Præst Henrik Højlund fortolker 'Jesus sagde til hende: Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.'Joh. 11,25

Præst Karen Stubkjær fortolker 'Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger.'Joh. 14,1

Præst Lea Skovsgaard fortolker 'De andre disciple sagde til ham: 'Vi har set Herren.' Men Thomas sagde til dem: 'Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke'.Joh. 20,25