Pinse
Hvad fejrer vi til pinse?

Hvad fejrer vi til pinse?

Hvad er pinse, hvad fejrer vi i pinsen og hvad er Helligånden? Læs fem præsters svar.

 

Martin Drengsgaard, præst i Bethlehemskirken

Hvad fejrer vi, når vi fejrer pinse?

Vi fejrer, at Guds liv bliver helt nærværende i disciplenes liv. Tunger af ild sætter sig på dem.

I Det Gamle Testamente kan Moses ikke røre ved den brændende tornebusk. Men den barriere, der har været mellem Gud og mennesker bliver revet fuldstændig ned til pinse, så Guds ånd knytter sig til hvert enkelt menneske.

Det er det helt centrale i pinsen: At vi ikke er kaldet til at gå i denne verden ved egen kraft, men at vi kan gå ved Guds kraft, og at Gud lever igennem os.

Pinsen handler om, at selvom Jesus har forladt disciplene fysisk, er vi ikke forladt, for Guds ånd er til stede, og Guds ånd kan lede os.

Helligånden skaber et fællesskab. Pinseberetningen bliver ofte set som en modfortælling til Babelsberetningen, hvor det ender med, at folk taler alle mulige sprog. I pinseberetningen sker den modsatte bevægelse: Der, hvor mennesket tilbeder Gud, medfører det forbindelse, enhed og fællesskab. 

Hvordan forstår du Helligånden?

Helligånden giver os erfaringsdimension i det kristne liv. Helligånden får os til at erfare, at Gud er til stede hos os.

Gud giver os aldrig Helligånden for, at vi bare skal have et fedt liv med ham. Når Helligånden kommer over os, bliver vi forbundet med Gud på en sådan måde, at Guds længsel efter at genoprette verden bliver lagt ned i os. Dermed bliver vi deltagere i Guds mission for verden.

Det er forskelligt, hvordan mennesker oplever Guds ånd. Når du kommer ind i kirken, kan du for eksempel opleve, at der er en tyngde, at der er noget på spil.

I karismatiske sammenhænge i gamle dage var tegnet på, at du fik ånden, at du begyndte at tale i tunger. Det er måske en lidt ensidig måde at tale ånd på. Det kan ånden godt gøre, men grundlæggende arbejder ånden for en genoprettelse af menneskeheden ved at nedbryde de skel, der er imellem mig, Gud og mine medmennesker. Ånden skaber enhed.


 

 

 

Marija Krogh Iversen, præst ved Diakonistiftelsen

Hvad fejrer vi, når vi fejrer pinse?

Pinsen er forbundet med sprog og fællesskab. Når disciplene får tunger af ild, som der står, kan de tale og forstå andre sprog, og derfra er der ingen grænser for, hvem og hvor langt evangeliet kan nå. Det viser, at kristendommen i bund og grund er inkluderende, aldrig ekskluderende. 

Pinse hænger også sammen med foråret, hvor vejret og verden folder sig ud. For mig er pinse en bekræftelse af, at alting bliver nyt, og bli'r det igen og igen. Vi fejrer, at Gud er kommet til os på en ny måde, med sin ånd, ikke som en substitut for Jesus, men som et nyt nærvær og en ny glæde.  

Hvordan forstår du Helligånden?

I den Nikænske trosbekendelse står der, at Helligånden er den, der levendegør. Det er så smukt, synes jeg, fordi det vidner om, at det er ånden, der gør kirken til et levende fællesskab og ikke et museum. Vi kan gøre mange ting selv, men at få syrenerne til at springe ud, eller fællesskabet til at leve, eller kærligheden til at blusse, kan kun ånden. Det er der en stor befrielse i. Vores opgave er, at lade Helligånden få råderum i vores liv.

Vi kan også mærke Helligånden i menighedens fællesskab til dåb og nadver. Der bliver det meget konkret, at Helligånden kommer til os i noget så genkendeligt som brød og vin og vand. Altså i alt det, vi kan genkende, i alle livets små og store gaver og opgaver.


 

 

Morten Brøgger, præst i Kirke Stillinge Sogn

Hvad fejrer vi, når vi fejrer pinse?

Det er fejringen af, at Gud sender sin ånd til disciplene og til alle kristne sidenhen. Og dermed at han ikke har ladt os i stikken. Selvom han for til himmels, vil han være hos os. Helligånden er Guds egen ånd, som han deler med os, og det gør han gennem budskabet, ordet og evangeliet om Jesus Kristus. 

Hvordan forstår du Helligånden?

Ånd er sådan et mærkeligt, luftigt begreb. Jeg forstår ånd som noget, der er imellem os og er i os samtidig. Det er noget, vi kan dele med hinanden.

Man taler om, at der er en bestemt ånd i en familie, eller der er en bestemt ånd i en person, det kan både være holdning og stemning. Det kan man dele ved at tale med hinanden, så ånd er i høj grad at dele sproget.

Gud deler sin ånd med os ved at tale i evangeliet. Når man tager det til sig, bliver man fyldt af hans ånd og får tro og glæde og tillid og håb.

Vores forhold til Gud bliver formidlet af ånden. Det er det, der gør, at vi har en samvittighed, at vi kan sørge over vores synder. Det kan også give os livsmod og glæde.


Kirsten Jørgensen, provst på Frederiksberg 

Hvad fejrer vi, når vi fejrer pinse?

Pinse er Helligåndens komme og kirkens fødselsdag.

Pinsen markerer med sprogunderet, der er beskrevet i Apostlenes Gerninger, at der er et åndens sprog, et religiøst sprog, der er ordløst og som forbinder mennesker uanset kultur og religion. 

Hvordan forstår du Helligånden?

Helligånden er den del af treenigheden, der er nøgle til forståelsen af, hvad Gud er. Helligånden er et værn mod den kristne fundamentalisme, der insisterer på, at det er muligt at læse Biblen bogstaveligt og uden fortolkningens åbenhed.

Jeg mærker Helligånden, når jeg kan give slip på mit eget. Hvis jeg slipper og lader Gud komme til, er det Helligånden, der kommer til. Man kan mærke det som en pludselig forståelse. Som en nøgle, der åbner, så man med eet forstår og erfarer, at det er sådan her, livet og troen er.


 

Bo Knudsen, præst i Herning Kirke 
 

Hvad fejrer vi, når vi fejrer pinse?

Vi fejrer, at Gud gav Helligånden til almindelige mennesker.

Helligånden havde også været på jorden inden pinse. Ånden var med helt ved skabelsen, hvor Guds ånd svævede over vandene. Profeter og præster var for eksempel udrustet med Helligånden, men det nye i pinsen var, at nu gav Gud sin ånd til helt almindelige mennesker. 

Gud var ikke væk fra jorden mellem Kristi himmelfart og pinse. Gud var jo heller ikke fraværende på jorden før Jesus blev født. Men da Jesus vandrede her på jorden, var Gud nær på en helt særlig måde et helt bestemt sted. Efter pinse er Gud nær på en helt særlig måde, men ikke kun et bestemt sted, men alle steder hvor der er tro på Jesus.

Pinsen lærer os, at Gud er her hos os med sin ånd og udruster os og giver os troen, ligesom han gav de elleve disciple troen, og de 3.000 der kom til tro, da Peter holdt pinseprædiken. 

Hvordan forstår du Helligånden?

Jeg forstår Helligånden som Guds ånd, der bor i mig. Jeg har fået Guds ånd, da jeg blev døbt og det betyder, at Gud flyttede ind i mig helt konkret.

Jeg kan mærke det helt konkret på den måde, at Guds ånd giver mig troen på Jesus. Hvis ikke Helligånden skabte troen i mig, ville jeg overhovedet ikke kunne tro på Gud. Og Helligånden udruster mig også med nådegaver.