Pinse
Pinse i Bibelen

Pinse i Bibelen

Pinsen er festen for Helligånden og en af kirkens tre største højtider. Men pinsen har ikke på samme måde dramatiske bibelske beretninger, som jul og påske har det. Helligåndens komme til disciplene beskrives med tunger af ild og en ny evne til at tale og forstå mennesker af anden baggrund.

Pinseberetningen er altså ikke så konkret, men kan forstås på mange måder. Derfor spiller poesien og billedsproget en vigtig rolle for pinsefejringen.

Disciplene sendes ud i verden

I Lukasevangeliet kan vi læse, at Jesus, før han blev løftet op til himlen, lovede disciplene, at de også skulle få kraften fra det høje, Helligånden. De skulle vente i Jerusalem på, at Helligånden kom til dem. Derefter ville de være parate til at begynde deres mission. Disciplene blev udrustet med ånden og sendt ud i hele verden for at vidne Jesus Kristus.

Apostlenes Gerninger fortsætter beretningen og fortæller, hvordan Helligånden ti dage efter Jesus´ himmelfart kommer til apostlene, der var samlet i Jerusalem. På forunderlig vis blev de i stand til at forstå og tale alle sprog. Derefter gik de ud i verden for at forkynde budskabet om Jesus Kristus.

Læs pinseberetningen (Apostlenes Gerninger 2,1-13) på Bibelselskabet.dk