Aktuelt
Liturgiarbejde

Liturgiarbejde

Biskopperne har sat et udredningsarbejde af gudstjenestens faste form, liturgien, igang. Tre fagudvalg har undersøgt gudstjenestelivet, som det ser ud i dag, og baggrunden for det. Nu er der lagt op til en bred folkelig og kirkelig debat om, hvordan gudstjenesten i fremtiden skal forme sig.

På grund af corona-epidemien er det planlagte forløb forlænget, og debatter og samtaler om folkekirkens gudstjeneste fortsætter indtil 26. marts 2021, som også er fristen for bidrag til biskoppernes beslutning gennem mailadressen folkekirkensliturgi(at)km.dk.

Online midtvejskonference

Den 16. januar 2021 afholdt biskopperne online Midtvejskonference om folkekirkens gudstjenesteliv, som alle kunne tilmelde sig. Omkring 450 deltog.

Se programmet for Midtvejskonferencen for folkekirkens liturgiarbejde her.

Bestil selv et eksemplar

De trykte foldere ('Kort fortalt') er desværre udgået men kan hentes digitalt her.

Rapporterne kan bestilles hos: 
Haderslev Stift: kmhad@km.dk
eller Nete Enggaard: nhe@teol.ku.dk