Aktuelt
Liturgiarbejde

Send din artikel om liturgi til fagsekretæren 

Den lokale debat er vigtig 

"Er der skrevet om gudstjeneste og særligt om gudstjeneste i forhold til den aktuelle liturgidebat i kirkebladet eller på kirkens hjemmeside? Så del det gerne med os." 

Sådan lyder opfordringen fra biskopperne og fagsekretærerne i gudstjenestearbejdet. I øjeblikket analyseres de mange bidrag i liturgipostkassen, folkekirkensliturgi@km.dk, debatindlæg i medier og artikler i fagtidsskrifter for at skabe et overblik over debatten, som kan danne grundlag for biskoppernes beslutning om en evt. videre liturgiproces.

Her hører den lokale formidling af gudstjenestearbejdet med, siger ph.d. og postdoc ved teologi, Aarhus Universitet Jette Bendixen Rønkilde, som er en af de fagsekretærer, som gennemgår bidrag til liturgidebatten for biskopperne.

"Samtalerne om folkekirkens gudstjeneste har for en stor del fundet sted i sognene. Så det hører med til billedet, hvad der er sat fokus på i kirkeblade og på hjemmesider".

Artikler kan sendes ind til 21.maj til teojbr@cas.au.dk

Hvis du har spørgsmål kan du rette dem til Jette Bendixen Rønkilde på ovenstående mail eller telefon 22 73 11 57

Liturgidebatten

 

I 2016 satte biskopperne gang i et udredningsarbejde af gudstjenestens faste form, liturgien. Tre fagudvalg har undersøgt gudstjenestelivet, som det ser ud i dag og baggrunden for det. 

Der blev lagt op til en bred folkelig og kirkelig samtale om, hvordan gudstjenesten i fremtiden skal forme sig. 

Frem til den 26. marts 2021 kunne alle bidrage til samtalen om gudstjenesten blandt andet ved at sende en mail til folkekirkens liturgipostkasse.

Biskopperne har modtaget knap 350 bidrag fra enkeltpersoner, menighedsråd og organisationer. Vi offentliggør bidragene her på siden i løbet af april og maj, efter at bidragyderne har givet deres samtykke til det. 

 

Enkelte menighedsråd har på grund af corona ikke kunnet afholde planlagte møder og har derfor fået lov at indsende deres bidrag senere.

Bidragene sendt til liturgipostkassen indgår sammen med debatindlæg i medierne, artikler i tidsskrifter og andre udgivelser om folkekirkens liturgi i biskoppernes vurdering af den videre proces.

Bestil selv et eksemplar

De trykte foldere ('Kort fortalt') er desværre udgået men kan hentes digitalt her.

Rapporterne kan bestilles hos: 
Haderslev Stift: kmhad@km.dk
eller Nete Enggaard: nhe@teol.ku.dk