Nyheder
Nyheder

Folkekirkens Familiestøtte hjælper flere familier

Der er nok at se til i de danske børnefamilier, men nu er der hjælp på vej til flere familier, når hverdagen brænder på. Har man ikke ret til kommunal hjælp, kan man få støtte gennem Folkekirkens Familiestøtte.

Er der rod i familielivet, kan man hente støtte til forældreopgaven gennem Folkekirkens Familiestøtte. Foto: Folkekirkens Familiestøtte. 

Dorthe Wolff

De fleste børnefamilier kan nok genkende de travle morgener, hvor morgenmad, madpakker, skoletasker og overtøj skal gå op i en højere enhed med træthed og et tikkende ur, der peger i retning af en ny skole- og arbejdsdag, der truer. En situation, der for nogle er mere end bare uoverskuelig, men hvor kan man bede om en udstrakt hånd til familiens dagligdag, hvis ikke man har krav på kommunal hjælp?

Gennem Folkekirkens Familiestøtte fra Aalborg Stift kan børnefamilier få hjælp, når familielivet kunne blive bedre. I Aalborg er 21 menighedsråd fra starten gået ind i initiativet, og nu er man i gang med et stort oplysningsarbejde i hele landet, da Folkekirkens Familiestøtte er et landsdækkende tilbud til alle menighedsråd henholdsvis provstiudvalg, fortæller leder af projektet, Leif Sondrup:

- Lokalt tager vores koordinatorer rundt på skoler og i daginstitutioner for at fortælle lærere, pædagoger og forældre om den nye hjælpemulighed. Samarbejdet med den enkelte kommune er vigtig, så der er god viden om Folkekirkens Familiestøtte og opbakning til det netværk, der skal bygges op i forhold til trivselspersoner i de offentlige skoler og institutioner. Kommunerne er glade for vores arbejde og bakker stærkt op - også fordi vi kan bidrage til at forebygge, at situationen i børnefamilierne ikke udvikler sig til alvorlige problemer, der kræver en kommunal indsats, siger Leif Sondrup.

Han forklarer, at Folkekirkens Familiestøtte netop er til for de mange almindelige børnefamilier, hvor forældrene trænger til en hjælpende hånd for at gøre hverdagen bedre. Udsatte børnefamilier har problemer af en anden størrelsesorden og derfor er det en kommunal opgave at hjælpe disse.

LÆS OGSÅ Kirkelig hjælp til børnefamilier får offentlig støtte

Ingen familier ligner hinanden                                                    

I Jammerbugt provsti er koordinator Jens Sørensen i gang med at rekruttere det lokale hold af frivillige, der skal på kursus til november. Men da der allerede er omkring syv familier i kommunen, der har henvendt sig for at få hjælp, har han også været i gang med at hjælpe flere familier selv:

- Jeg har blandt andet hentet nogle børn fra skole, og haft nogle andre med på stranden, fordi de trænger til at komme lidt ud. Igennem aktiviteterne opbygger vi en gensidig tillid mellem familien og jeg, som gør, at hjælpen på sigt kan give familien redskaber til selv at tage over, fortæller Jens Sørensen.

- Behovet for hjælp er meget, meget forskelligt fra familie til familie. Ingen familier ligner hinanden, og hvor nogle har brug for en håndsrækning med deres økonomi, tumler andre med deres børns opdragelse. Der kan også være problemer med skolegangen, nogle børn kan være ensomme og vil måske få glæde af hjælp til at finde en fritidsinteresse, forklarer Jens Sørensen.

Biskop: Vigtigt at det er frivillige

Undersøgelser af børn og unges forhold viser, at mange børn og unge ikke trives. For eksempel stiger antallet af ensomme, angste og deprimerede unge, og hvert sjette barn i 8. klasse oplever fysisk vold i hjemmet. Biskop Henrik Stubkjær, der har været med til at udbrede Folkekirkens Familiestøtte til Viborg Stift, er ikke overrasket over undersøgelsernes resultater.

- Der findes en gruppe børn, som har brug for støtte, og dem bliver der flere og flere af. Og der tror jeg, at det er den frivillige indsats, der er den langt mest effektive måde at gribe det an på. Det betyder noget, at det ikke er professionelle folk, der får penge for det, men at det faktisk er folk, der gør det her frivilligt, forklarer biskoppen.

I Viborg har fem provstier allerede meddelt, at de vil gå videre med projektet, og derudover er der flere andre, der overvejer det.

LÆS OGSÅ Folkekirkens sociale arbejde 

Kirkeminister: Det bedste eksempel på frivilligt arbejde

Folkekirkens Familiestøtte er det første folkekirke-projekt, der har fået del i satspuljemidlerne. Det skete sidste år, da projektet blev tilgodeset med 3,6 millioner kroner over fire år. Kirkeministeren mener, at det er en god prioritering:

- Det er det bedste eksempel på, hvad frivillig-Danmark kan løfte. Familier hjælper familier. Folkekirken har jo en lang tradition for netop at engagere sig lokalt i socialt arbejde. Der er faktisk kommet et stigende fokus på diakoni og social indsats gennem de seneste år, udtaler Bertel Haarder til Kirkeministeriets hjemmeside.

Henrik Stubkjær er enig, og han forudser, at Folkekirkens Familiestøtte vil blive et forbillede for andre folkekirkelige indsatser på det sociale område.

Om Folkekirkens Familiestøtte

  • Målgruppen er børnefamilier med børn i alderen 0-17 år.
  • De frivilliges støtte til de enkelte familier afhænger af det individuelle behov. Det kan for eksempel være hjælp til struktur på familiens hverdag, lektielæsning, morgen/aften rutiner, fritidsaktiviteter, konflikthåndtering i hjemmet, styring af familiens økonomi, bedre dialog mellem voksne og børn i familien, aktiviteter for børnene i og uden for hjemmet eller opgaver af mere praktisk karakter.
  • Vil du gerne være frivillig i Folkekirkens Familiestøtte, skal du rette henvendelse til en projektkoordinator og derefter skal du på et introduktionskursus, som forløber over to hverdagsaftener. Læs mere om hvordan du bliver frivillig.
  • Da satspuljemidlerne blev uddelt i 2015, fik Folkekirkens Familiestøtte tildelt 3,6 millioner kroner over fire år. Det er det første folkekirke-projekt, der er kommet med i aftalen.
  • I 2019 vil pilotprojektet blive afsluttet med en landsdækkende kampagne, der vil informere om erfaringerne fra projektet.
  • Du kan læse mere om projektet samt undersøgelserne, det tager udgangspunkt i, på hjemmesiden for Folkekirkens Familiestøtte.