Hvad er Allehelgen?

2:27 minutter

Folkekirken har ikke særlige helgener, så hvorfor er allehelgen en højtid i folkekirken? Se videoen og hør hvorfor.