Hvad håber du på?

1:06 minutter

Præst Simon Emil Koefoed fortolker "Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb."