Katastrofeberedskab
Til myndigheder

Til myndigheder

I en katastrofesituation vil Sundhedsvæsenets kriseterapeutiske beredskab normalt blive aktiveret. Dette beredskab aktiveres via en regions AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter).

Hvis Sundhedsvæsenets kriseterapeutiske beredskab ikke aktiveres, vil andre (f.eks. politi, virksomhedsledelser m.fl.) dog også kunne alarmere Folkekirkens Katastrofeberedskab. 

Ved alarmering sker opkald til Folkekirkens Katastrofeberedskab i den region, hvor hændelsen er sket.

Som alternativ kan det landsdækkende alarmeringsnummer bruges.

Alarmeringsnumre:

  • Landsdækkende: 40 20 21 01
  • Region Hovedstaden: 40 20 42 85
  • Region Sjælland: 40 20 27 59
  • Region Nordjylland: 40 20 27 58
  • Region Midtjylland: 40 20 22 55
  • Region Syddanmark: 23 63 80 92


For politiets vedkommende rettes henvendelsen til en af regionens politikontaktpræster. Find dem her.

Øvrig kontakt, som ikke drejer sig om alarmering, rettes til de enkelte regioners ledende beredskabspræst. Du finder deres kontaktoplysninger her.

Øvrig kontakt kan rettes til formanden for de ledende beredskabspræsters Fælles Forum, Ole Engberg på telefon 23 44 38 30 eller mail oen@km.dk