Fortsæt til hovedindholdet
Præster med særlige opgaver
Feltpræsten

Feltpræsten

Når en militær enhed bliver udsendt, rejser der altid en feltpræst med. Det gælder både i hæren, søværnet og flyvevåbnet. Der er i alt 95 præster tilknyttet hæren, søværnet og flyvevåbnet.

Feltpræster arbejder ikke altid med kugler flyvende om ørene i verdens brændpunkter. De fungerer også som vigtige samtalepartnere for soldater og deres pårørende både før og efter udsendelse.

I felten

Når feltpræsten er udsendt, afholder han eller hun blandt andet gudstjeneste, tilbyder samtaler og sjælesorg, arrangerer foredrag, festligholder højtider og lignende, som fremmer det sociale liv i lejren.

Derudover støtter feltpræsten hærens myndigheder ved overbringelse af dødsbudskab, kistemodtagelse samt militær begravelse.

Ligesom læger og sygeplejersker er feltpræster non-kombattante. De deltager derfor ikke i kamp, og de har ret til at bære Røde Kors-armbind.  

Du kan læse mere om feltpræstens arbejde i Danmark og på internationale missioner ved at klikke her.

Billedserie: Feltpræsten på arbejde

En række nye feltpræster under uddannelse. Inden feltpræsterne kan blive udsendt, skal de gennemgå en grunduddannelse, hvor de bliver undervist i blandt andet militær sjælesorg, humanitær folkeret og militære færdigheder som førstehjælp, kortlære og signaltjeneste.

En soldat bliver døbt. Man må tænke alternativt, når man ikke har en døbefont i nærheden, så her tages soldaterhjelmen i brug.

Inden en mission kan feltpræsten velsigne soldaterne med den aronitiske velsignelse. Velsignelsen bruges i den kristne gudstjeneste og indgår i den danske højmesse. Den lyder:‘Herren Velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.’

To faldne soldater vender hjem til Danmark. Når soldater mister livet i tjeneste, støtter feltpræsten hærens myndigheder ved overbringelse af dødsbudskab, kistemodtagelse samt militær begravelse. Feltpræsten står også til rådighed, hvis soldater eller familie har brug for at tale om tabet.

Klædt på til opgaven

Alle feltpræster er ansat i folkekirken og gennemgår en grunduddannelse i blandt andet militær sjælesorg, humanitær folkeret og militære færdigheder som førstehjælp, kortlære og signaltjeneste, inden de rejser.

Vidste du at:
 

  • Feltpræsten bærer uniform, men er uden for militær rang og derfor ligemand med både menige og øverstbefalende?
  • Feltpræsten har ret til at bære håndvåben, som må bruges i selvforsvar?
  • Feltpræsten kan hjælpe soldaterne med at udfylde "Min sidste vilje - Hvis jeg falder i forsvarets tjeneste"?