Fortsæt til hovedindholdet
Feltpræsten
Feltpræstens opgaver

Feltpræstens opgaver

Her kan du læse om nogle af de arbejdsopgaver, som feltpræsten varetager på udsendte missioner og på kasernerne i Danmark. 

Gudstjeneste

Gudstjenesten er en fast del af feltpræstens arbejdsopgaver, ligesom det er for en sognepræst herhjemme. Gudstjenesterne foregår på kasernen og i større lejre og udskudte baser. Præsten bærer ikke kjole og krave under gudstjenesten. I stedet har han eller hun et bredt silkebånd, en stola, over skuldrene.

Mindehøjtidelighed

Ved særlige mærkedage eller når en soldat falder i kamp, er det feltpræstens opgave at afholde en mindehøjtidelighed. Sammen med det øvrige personale i staben er præsten også ansvarlig for repatrieringsceremonien, som det kaldes, når dræbte soldater sendes hjem.

Debriefing

Når en soldat har været udsat for en voldsom oplevelse, kan det være godt at tale om oplevelsen efterfølgende. Præsten er altid behjælpelig med defusing og debriefing, altså aflastningssamtaler, hvor man taler om oplevelsen gruppevis eller individuelt.

Samtaler og sjælesorg

Feltpræsten står til rådighed, hvis du som soldat har brug for en at tale med. Det kan skyldes sorg, savn, skyldfølelse, ensomhed eller personlige problemer.

Det kan også være, at du har brug for trøst eller sjælesorg, hvis du har oplevet et dødsfald, et voldsomt angreb eller en chokerende hændelse under en patrulje.

Mange veteraner kontakter også feltpræsten efter endt mission for at få støtte og hjælp. Feltpræsten har tavshedspligt, og for nogle soldater er det nemmere at gå til feltpræsten frem for en psykolog.

Feltpræsten henviser også soldater til Veterancenteret, hvor der står både psykologer og socialrådgivere klar til at hjælpe i de tilfælde, hvor det er nødvendigt.

Velsignelse

Inden farlige missioner kan feltpræsten velsigne soldaterne med eksempelvis den aronitiske velsignelse. Velsignelsen bruges i den kristne gudstjeneste og indgår i den danske højmesse.

Den lyder:
Herren velsigne dig og bevare dig, 
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, 
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

Hjælp til afsked - Min sidste vilje 

Feltpræsten står klar til at hjælpe soldater med at udfylde dokumentet ”Min sidste vilje – Hvis jeg falder i forsvarets tjeneste”. Dokumentet er en hjælp til soldatens pårørende, hvis det skulle ske, at man dør i tjeneste.

Soldaten kan tale med præsten om hvad der skal ske til begravelsen. Hvilke salmer der skal synges og hvad en kirkelig begravelse betyder. Feltpræsten kan også hjælpe med inspiration til at skrive det svære afskedsbred til de pårørende.

Kontakt til familien

Nogle gange er feltpræsten kontaktled mellem soldaten og de pårørende. Det kan eksempelvis være feltpræsten, forældrene kontakter, hvis de er bekymrede for deres søn eller datter.

Desuden kan feltpræsten holde oplæg ved familiearrangementer og skrive på Soldaterportalen, hvor pårørende kan finde de seneste nyheder fra missionsområderne.

Fritid

Feltpræsten bruger også en del tid på at fremme det sociale liv blandt soldaterne, når de er udsendt. Det sker blandt andet ved at festligholde højtider og danske mærkedage som Befrielsesdagen den 4. maj, Flagdagen den 5. september og Remenbrance Day, som holdes sammen med de britiske soldater.

Feltpræsten sidder ofte i fritidsudvalget og i nedsatte udvalg som Blå Bog-Udvalg, Juleudvalg, Påskeudvalg og andre højtidsudvalg.

Undervisning

Hvis en soldat ønsker at blive døbt under en udsendelse, underviser feltpræsten i dåbslære forud for dåben. Præsten kan også holde foredrag om eksempelvis kultur, etik og religion, ligesom han eller hun kan fungere som studie- og erhvervsvejleder.

Kirkebogsførende opgave

Ligesom sognepræsten varetager feltpræsten navneændringssager, rekvirering af dåbsattester og lignende.

Andre trossamfund

Feltpræsten hører til folkekirken, - den evangelisk-lutherske kirke, men han eller hun står også til rådighed for soldater fra andre trossamfund. Præsten hjælper gerne soldaten med at etablere kontakt til det pågældende trossamfund, hvis soldaten ønsker det.