Find en sygehuspræst
Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Amager Hospital

Julie Ragn Jensen
50 51 15 86
ragnjensen@gmail.com

Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital

Birgitte Bjørn Stimpel
29 10 27 97 
bbst@km.dk

Karsten Flemming Thomsen
38 28 00 20
kft@km.dk

Maria Baastrup Jørgensen
51 44 24 54
mbaj@km.dk

Bornholms Hospital

Henriette Ry Nielsen
29 12 72 74

De gamles by

Birger Bavnhøj
38 71 31 18 / 31 71 93 18
bba@km.dk

Diakonissestiftelsen

Henny Kvist          
38 38 41 51
hekv@diakonissen.dk

Gentofte Hospital

Hanne Bang
24 85 06 35
haba@km.dk

Tove Gam Gade
39 65 88 28
tga@km.dk

Glostrup Hospital

Betina Bolvig Frøkjær
46 32 71 71 / 20 12 84 39
bbf@km.dk

Glostrup Hospital 

Trine Kern Kernel
35 34 26 24 / 20 19 78 97
tkke@km.dk

Herlev Hospital

Matilde Nordahl Svendsen 
mnsv@km.dk

Tom Andersen Kjær
44 53 42 22
tak@km.dk

Hiv og aids-præst

Carina Wøhlk
39 40 14 31
caw@km.dk

Hvidovre Hospital

Pia Sundbøll
38 62 22 84
pis@km.dk

Nordsjællands Hospital - Frederikssund

Frits Gammelgaard Terpet
48 24 21 42
fgj@km.dk

Nordsjællands Hospital Hillerød

Anne Boye
48 24 74 76
abbe@km.dk

Ib Bjørn Lauritsen
48 24 17 27
ibl@km.dk

Plejecentret Sølund

Jeppe Carsce Nissen
23 23 03 48
jcni@km.dk

Rigshospitalet

Christian Juul Busch
Landemærket 4
cjb@km.dk

Henning Nabe-Nielsen
46 19 12 36
hnan@km.dk

Lotte Blicher Mørk
35 45 48 03 / 22 28 56 67
lotte.blicher.moerk@regionh.dk

Glostrup Psykiatrisk Center

Trine Kern Kernel
35 34 26 24 / 20 19 78 97
tkke@km.dk

Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling

Mette Ladefoged
46 55 55 02
mela@km.dk

Psykiatrisk Center Nordsjælland, Hillerød

Anne Boye
48 24 74 76
abbe@km.dk

Ib Bjørn Lauritsen
48 24 17 27
ibl@km.dk

Psykiatrisk Center Amager

Desirée Risum
30 46 20 40
dr@km.dk

Karsten Møller Hansen
32 51 01 75
kmha@km.dk

Psykiatrisk Center Ballerup

Susanne Engberg
61 31 44 02
se@km.dk

Psykiatrisk Center Nordsjælland, Helsingør

Søren Kristoffersen
49 75 05 45 / 20 14 56 26
skri@km.dk

Psykiatrisk Center Sct. Hans

Martin Ishøj
21 34 81 80
mi@km.dk

Mette Munk Bie
36 30 36 12
mmbi@km.dk