Find en sygehuspræst
Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Amager Hospital

Julie Ragn Jensen
50 51 15 86
ragnjensen@gmail.com

Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital

Svend Rune Havsteen
23 99 63 33
srh@km.dk

Birgitte Bjørn Stimpel
29 10 27 97 
bbst@km.dk

Iben Palle Hansen
iph@km.dk
29 44 19 40

Bornholms Hospital

Henriette Ry Nielsen
29 12 72 74
hern@km.dk

De gamles by

Birger Bavnhøj
38 71 31 18 / 31 71 93 18
bba@km.dk

Diakonissestiftelsen

Charlotte Clante
38 38 49 69
chcl@diakonissen.dk

Gentofte Hospital

Hanne Bang
24 85 06 35
haba@km.dk

Herlev Hospital

Matilde Nordahl Svendsen 
38 68 17 79
matilde.nordahl.svendsen.01@regionh.dk

Hvidovre Hospital

Trine Kern Kernel
38 63 34 54
trine.kern.kernel@regionh.dk

Marianne Thestrup Jensen
38 62 22 84
marianne.thestrup.jensen@regionh.dk

Nordsjællands Hospital - Frederikssund

Frits Gammelgaard Terpet
24 82 07 51 / 48 24 21 42
fgj@km.dk

Ole Hansen
47 52 11 36
Træffes bedst i dagtimerne torsdag og fredag

Nordsjællands Hospital - Hillerød

Anne Boye
21 34 66 20 
anne.boye.01@regionh.dk

Kim Fischer Nielsen
30 70 53 87  
kfn@km.dk

Plejecentret Sølund

Jeppe Carsce Nissen
23 23 03 48
jcni@km.dk

Rigshospitalet - Blegdamsvej

Christian Juul Busch
Landemærket 4
cjb@km.dk

Henning Nabe-Nielsen
46 19 12 36
hnan@km.dk

Lotte Blicher Mørk
35 45 48 03 / 22 28 56 67
lotte.blicher.moerk@regionh.dk

Maria Baastrup Jørgensen
35 45 48 27 / 22 28 56 67
Maria.baastrup.joergensen@regionh.dk

Rigshospitalet - Glostrup

Betina Bolvig
20 12 84 39
bbf@km.dk

Psykiatrisk Center Amager

Desirée Risum
30 46 20 40
dr@km.dk

Psykiatrisk Center Ballerup

Susanne Engberg
61 31 44 02
susanne.engberg.05@regionh.dk / se@km.dk

Psykiatrisk Center Glostrup

Elias Engberg La Cour
61 77 77 49
elc@km.dk

Psykiatrisk Center Glostrup (afd. Hvidovre)

Mette Ladefoged
23 30 55 03
mela@km.dk

Psykiatrisk Center København (afd. Gentofte)

Dorte Østergaard Christensen
40 12 99 98
doch@km.dk

Psykiatrisk Center Nordsjælland (afd. Hillerød)

Anne Boye
21 34 66 20 
anne.boye.01@regionh.dk

Kim Fischer Nielsen
30 70 53 87  
kfn@km.dk

Psykiatrisk Center Nordsjælland (afd. Helsingør)

Søren Kristoffersen
49 75 05 45 / 20 14 56 26
skri@km.dk

Psykiatrisk Center Sct. Hans

Martin Ishøj
21 34 81 80
mi@km.dk

Mette Munk Bie
36 30 36 12
mmbi@km.dk