Find en sygehuspræst
Region Midtjylland

Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Betina H. Præstegaard
61 71 34 73
bhpr@km.dk

Regionshospitalet Herning

Svend Erik Linde Søgaard
97 12 76 33 / 23 26 68 49
sels@km.dk

Regionshospitalet Herning og Holstebro

Rasmus Valentin Christensen
26 35 50 24
rvc@km.dk

Regionshospitalet Holstebro

Christian Wegeberg
23 72 18 55
cow@km.dk

Regionshospitalet Horsens

Annette Vinter Hedensted
21 46 21 39
avh@km.dk

Jakob Hjørnholm
24 84 34 26
jahj@km.dk

Regionshospitalet Lemvig

Ebbe Sunesen
97 86 30 08
esu@km.dk

Regionshospitalet Randers

Joan Møller Molbo
20 47 62 12
jmmo@km.dk

Inger Lise Gram
86 49 44 30
ilgr@km.dk

Regionshospitalet Silkeborg

Anette Kortegaard
86 82 07 92
anko@km.dk

Regionshospitalet Skive

Anna-Mette Korshøj Jørgensen
97 56 82 70
amkj@km.dk

Regionshospitalet Viborg

Lisbeth Marianne Andersen
86 67 27 80 / 21 67 79 93
lma@km.dk

Trine Kofoed
29 33 64 04
trkr@km.dk

Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade

Grethe Jørgensen
22 59 65 13 / 86 37 24 60
grej@km.dk

Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Det Palliative Team

Steen Bonde Christensen
26 24 91 99 / 86 11 53 45
sbch@km.dk

Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Kirsten Dalager Buur
30 92 24 81 / 86 22 65 60
kdb@km.dk

Aarhus Universitetshospital, Skejby

Anne Mette Berg
86 12 21 36
ameb@km.dk

Eva Vibeke Andersen
86 38 40 15 / 51 37 31 12
evan@km.dk

Helle Rørbæk Hørby
89 49 62 99
hrh@km.dk

Regionspsykiatri Vest, Herning og Holstebro

Rasmus Valentin Christensen
26 35 50 24
rvc@km.dk

Regionshospitalet Horsens, psykiatrisk afd.

Jytte Dueholm Ibsen
75 66 50 44
jdi@km.dk

Regionshospitalet Viborg, psykiatrisk afd.

Lotte Martin Jensen
86 67 44 43
lomj@km.dk

Psykiatrisk Hospital, Risskov

Anna Bøjsen-Møller
86 52 24 00 / 51 15 60 80
abm@km.dk

Kirsten Stoklund Larsen
24 24 68 12
ksla@km.dk

Regionshospitalet Randers, psykiatriske afd.

Inger Lise Gram
30 66 62 18
ilgr@km.dk