Fortsæt til hovedindholdet

Sådan kan du få støtte

Modelfoto: Rune Hansen

Det er naturligt at opleve ensomhed og meningsløshed i en sorg. En sorggruppe forsøger ikke at fjerne din sorg eller at presse dig til at 'komme videre'. Sorggruppen giver dig først og fremmest et rum til din sorg sammen med ligesindede, der forstår.

Som sørgende oplever du måske, at det nogle gange kan være svært at sige højt, hvordan du har det. Det kan være, du gerne vil tage hensyn til dine nærmeste og tænker på, om det vil bekymre dem, eller om du belemrer dem, hvis du taler for meget om din sorg.

I sorggrupperne opleves det tit som en befrielse ikke at behøve tage de samme hensyn.

Deltagere i sorggrupper fortæller ofte, at noget tungt lettes for dem, når de deler deres oplevelser og erfaringer i sorggruppen. Det kan være en stor støtte at høre om andres sorg og måder at løse hverdagens nye udfordringer. Det kan også give håb og livsmod at lytte til de andre deltageres erfaringer og få en fornemmelse af, at sorgen ikke altid vil fylde så meget.

Grupperne ledes af præster og frivillige, som kan støtte mennesker, der har mistet, i at få sat ord på sorgen, så den bliver nemmere at bære. Udgangspunktet for de kirkelige sorggrupper er ikke først og fremmest terapeutisk, men er i højere grad medmenneskeligt at skabe en tryg ramme for din sorg.

Du behøver ikke have en stærk tilknytning til kirken for at deltage i en sorggruppe.

På en eller anden måde så synes jeg, det var rart, at jeg ikke skulle tage hensyn til nogen. Fordi når jeg var hjemme, så var der for mit vedkommende meget fokus på, hvordan alle andre havde det.

Bente

Rammer og varighed

Det er forskelligt, hvordan sorggrupperne i de enkelte kirker præcist varetages, og det er op til den enkelte gruppe og gruppeleder at sætte rammerne.

Følgende gælder dog for de fleste tilbud:

  • Deltagelsen er gratis.
  • Der er mellem fem og ti deltagere.
  • Grupperne mødes cirka to gange om måneden.
  • Forløbene varer mellem 6 og 12 måneder.
  • Gruppen ledes af en eller to gruppeledere.
  • Der er tavshedspligt – både for ledere og deltagere.
  • Man kan til enhver tid stoppe i sorggruppen.
  • Gruppelederne sørger for at fordele ordet og skabe en god proces. Det er forskelligt, hvor meget de enkelte deltagere er "på" fra gang til gang.

Selvom de fleste tilbud er åbne for alle, kan nogle grupper være forbeholdt efterladte fra et begrænset geografisk område eller være målrettet børn eller ældre.

Kontakt gruppelederen og hør nærmere

Da der kan være forskelle på sorggruppernes opbygning, er det en god idé at kontakte gruppelederen for at høre nærmere. Find din nærmeste sorggruppe her (link til kortet)

Det undrede mig, at alle var meget åbne lige fra starten. […] Det var utrolig betydningsfuldt, at andre havde oplevet det samme. […] Jeg synes jo, jeg var den, der havde det forfærdeligst i hele verden. [Men, red] det var utroligt, så ens forløbene var.

Anna
Fakta

LÆS BENTS HISTORIE