Fortsæt til hovedindholdet
Gudstjeneste
Sådan foregår gudstjenesten
Præstens fortolkning af evangeliet er en del af søndagens højmesse i folkekirken

Sådan foregår gudstjenesten

Hver søndag fejres der gudstjeneste i hele landet og alle er velkomne i kirken. Sognets hovedgudstjeneste kaldes højmessen, og den forløber næsten på samme måde overalt. Her kan du se hvordan..


 

Før gudstjenesten ringes der tre gange med kirkens klokker

Før gudstjenesten begynder, bliver der ringet tre gange med kirkeklokkerne. Ringningen afsluttes med bedeslagene; tre gange tre slag for Faderen, Sønnen og Helligånden.

Organisten spiller præludium - forspil - oftest på orgel ved højmessens begyndelse

Gudstjenesten begynder med præludium, som betyder "forspil". Det bliver som regel spillet på orgel.

Indgangsbønnen læses af kordegn, kirkesanger eller en fra menigheden

Indgangsbønnen bliver bedt af kordegnen, kirkesangeren eller en fra menigheden.

Højmessens første salme er ofte en morgen- eller årstidssalme

Første salme er ofte en morgen- eller årstidssalme.

Præsten hilser på menigheden, beder bøn, kaldet kollekt, og læser første læsning fra Bibelen

Præsten hilser på menigheden, beder bønnen, som kaldes en"kollekt" og læser den første bibellæsning, som ofte er fra Det Gamle Testamente.

I højmessen følger efter 2. salme læsning fra Det Ny Testamente fulgt af trosbekendelsen og næste salme

Efter næste salme læser præsten igen fra Bibelen, denne gang fra Det Ny Testamente. Derpå følger trosbekendelsen og salmen før prædikenen. 

Nu går præsten på prædikestolen, læser dagens evangelietekst og holder sin prædiken, som afsluttes med en bøn.

Når der er dåb i højmessen, sker det ofte lige før eller efter prædikenen eller lige før sidste salme

Hvis der er dåb, kan det være lige før eller efter prædikenen eller som det sidste i gudstjenesten.

Nadver i højmessen har takkebøn, fadervor og indstiftelse af brød og vin ved gentagelse af Jesus' ord ved sit sidste måltid

Nadveren indledes med, at præsten beder en takkebøn og "indstifter" brød og vin ved at sige de ord, Bibelen fortæller, at Jesus sagde under sit sidste måltid med disciplene.

Efter en salme beder præsten den sidste bøn og lyser velsignelsen

Efter endnu en salme beder præsten en afsluttende bøn og lyser velsignelsen.

Folkekirkens højmesse slutter med salme, udgangsbøn læst af kordegnen og postludium, der betyder efterspil

Gudstjenesten slutter med en salme, udgangsbøn og musik; postludiet som betyder "efterspil".

De fleste kirker samler hver søndag ind i kirkebøssen til velgørende arbejde

De fleste kirker samler hver søndag ind til et velgørende arbejde.

I mange kirker er der mulighed for en kop kaffe og at få en snak med de andre kirkegængere eller præsten efter højmessen

Efter gudstjenesten kan man mange steder drikke en kop kaffe og få en snak med de andre kirkegængere og præsten.

Den danske Ritualbog

Reglerne for højmessens forløb er beskrevet i Den danske Ritualbog fra 1992. Ritualet er aftrykt i Den danske Salmebog, så man som kirkegænger altid kan følge med i forløbet. Det indeholder dog også en række variationsmuligheder, som menighedsråd og præster kan vælge imellem.