Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Administrativ leder med kommunikations og kirktjener opgaver

Da vores administrative leders 3-årige projektstilling udløber d. 31.01.2024, opslår vi nu en fast stilling som administrativ leder. Stilling er en fuldstidsstilling på 37 timer/uge.

Bethlehemskirken er en folkekirke på Indre Nørrebro, som rummer et mangfoldigt og farverigt fællesskab med mennesker i alle aldre og livssituationer. Fællesskabet er kendetegnet ved at være karismatisk og sakramentalt/liturgisk orienteret med en fælleskirkelig, åbenhed. Dernæst er Bethlehemskirken en del af det kirkelige netværk Dansk Oase.

Opgaverne består i:

 • Personaleledelse
 • Administrativ ledelse
 • Kommunikation
 • Facility management
 • Kirketjener-opgaver

Vi søger en person, der:

 • Ønsker at arbejde med på kirkens vision om, at udruste efterfølgere af Jesus, til at leve i Guds kærlighed og sprede evangeliet 
 • Har gode ledelsesevner og kan arbejde selvstændigt og samtidig er en god holdspiller.
 • Har gode skriftlige kommunikationsevner, samt syn for visuel kommunikation.
 • Kan forestå forbindelse til håndværkere og lede mindre renovations projekter.
 • Kan arbejde fleksibelt, i weekender og enkelte eftermiddage/aftner i løbet af uge.
 • Er loyal overfor kirkens særlige profil
 • Er involveret og nærværende i kirkens arbejde bl.a. gennem deltagelse i kirkens gudstjenester og aktiviteter.

Vi prioriterer at ansætte en administrativ leder med indgående kendskab til Bethlehemskirken.

Ansættelsen sker ved Bethlehem sogns menighedsråd, beliggende Tømrergade 9, 2200 København N. Se mere på www.bethlehemskirken.dk

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Hvis den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne ikke haves, er det en betingelse, at denne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

-------------

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales indenfor intervallet 364.635.00 kr. – 455.794,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 379.828,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 36.051,03 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 869,40 kr. (nutidskroner) pr. år. Der gives pension på 18%.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Stillingen kan besættes på tjenestemandsvilkår, hvis ansøgeren kommer direkte fra en ansættelse på tjenestemandsvilkår i samme stillingstype i folkekirken. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

-------------

Spørgsmål til stillingen kan rettes til sognepræst Martin Drengsgaard på tlf: 20878657 eller mail, sognepraest@bethlehemskirken.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Bethlehem sogns menighedsråd, 7011fortrolig@sogn.dk  

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 4. december.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag d. 12. december

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.