Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Akademisk medarbejder (kvote 50%) i Budolfi pastorat i Aalborg Budolfi provsti i Aalborg Stift

En stilling som akademisk medarbejder (kvote 50%) ved studenterpræsterne i Budolfi Pastorat i Aalborg Budolfi provsti i Aalborg Stift er ledig.

Der søges en person med teologisk embedseksamen og med bredt kendskab til stiftet og med erfaring fra folkekirkelig organisatorisk arbejde.

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende pro-tokollat.

Der ydes desuden et kvoteret og anciennitetsbestemt rådighedstillæg med et grundbeløb på kr. 36.700,00 – kr. 57.000,00 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen.

Studenterpræsterne i Aalborg betjener de studerende (og ansatte) ved Aalborg Universitet og University College Nordjylland i Aalborg med i alt ca. 30.000 studerende (heraf ca. 4.000 internationale studerende) og 6.000 medarbejdere. Der skal påregnes en del aftenmøder.

Evt. spørgsmål til stillingen kan rettes til studenterpræst Christen Staghøj Sinding, tlf. 40 34 90 96 eller på mail til css@km.dk.

Ansøgning med vedlagt Curriculum vitae og kopi eksamenspapirer stiles til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-mail: kmaal@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets ud-løbsdag kl. 15.00.

Opmærksomheden henledes på, at denne stilling kan søges alene eller sammen med stillingen som over-enskomstansat sognepræst studenterpræst, kvote 50%, i Budolfi pastorat. Denne stilling er opslået i samme periode.