Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Deltidsstilling – kordegn / regnskabsmedarbejder ved Sorgenfri Kirke

Vi søger en kordegn/regnskabsmedarbejder primært med henblik på at føre regnskaber og løn ved Sorgenfri Kirke pr. 1. juli 2024. Afhængig af kvalifikationer er stillingen på 20- 25 timer pr. uge.  

Du vil indgå i et tæt samarbejde med samtlige ansatte, frivillige og menighedsrådet. Kirkens ansatte består aktuelt af tre præster, to kordegne (på deltid), to kirketjenere, en organist og en korleder. Der er et højt aktivitetsniveau i Sorgenfri Kirke med mange arrangementer for forskellige aldersgrupper og stor deltagelse i gudstjenester og møder. Læs mere på vores hjemmeside: www.sorgenfrikirke.dk

Stillingen omfatter følgende opgaver

  • Kirkens regnskabsfunktion inkluderende kvartalsregnskab, budgettering og årsregnskab,
  • Føre løn og ferieregnskab for kirkens ansatte
  • Kirkens administrative opgaver, herunder afløse på kordegnekontoret en gang ugentligt, ved ferie, sygdom og fridage
  • Kirketjeneste ved højmesser hver anden søndag og øvrige helligdage

Vi forventer, at den der ansættes i stillingen

  • Har stor erfaring/er uddannet i at føre regnskaber
  • Er uddannet kordegn/ indstillet på at uddanne sig til kordegn inden for de første 2 års ansættelse
  • Er venlig og imødekommende
  • Er god til at samarbejde
  • Er fleksibel

Ansættelsen sker ved Sorgenfri Sogns menighedsråd.

Tjenestested er Sorgenfri Kirke, Hummeltoften 1, 2830 Virum

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863,00 kr. – 402.618,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 319.056,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 36.051,03 kr. (nutidskroner)

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Der er tre måneders prøvetid, og der indhentes børne- og straffeattest ved ansættelsen.

Ansøger vil blive bedt om at angive referencer.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kordegn Ditte Andersen, 45852372 eller menighedsrådsformand Kirsten Damgaard, 2889 2006.

Ansøgningen sendes sammen med relevante bilag til 7122fortrolig@sogn.dk eller Kirkekontoret, Sorgenfri Kirke, Hummeltoften 1, 2830 Virum. Ansøgningen skal være modtaget senest 1. maj 2024 kl. 12

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 20