Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Diakonikoordinator i Kirkernes Sociale Arbejde i Holstebro

En nyoprettet stilling som Diakonikoordinator opslås til besættelse den 1. marts 2024

Kirkernes Sociale Arbejde (KSA) i Holstebro kommune er en nyoprettet forening der på nuværende tidspunkt består af 12 menigheder i Holstebro kommune. Foreningen har til formål at udføre, koordinere og støtte diakonalt og socialt arbejde i Holstebro kommune.

Ansættelsen er finansieret af en bevilling fra den A. P. Møllerske støttefond til projektet ’Fremme af diakonien i Folkekirken’, som er bevilget til ’Menighedsplejen i Danmark’ i samarbejde med Viborg Stift. Stilling er en fuldtidsstilling på mellem 30 og 37 timer i en fireårig periode. Der er således tale om en tidsbegrænset stilling, som, vi håber, bliver permanent.

Nuværende aktiviteter i Folkekirkerne i Holstebro er julehjælp, konfirmationshjælp, sorggrupper, juleaften, sommerferieaktiviteter for udsatte familier, parsamtaler m.fl., som koordinatoren skal bidrage til at støtte samt udvikle nye aktiviteter i fællesskab. 

De primære arbejdsopgaver bliver at:

 • rekruttere, kvalificere, koordinere, inspirere og fastholde frivillige.
 • kordinere og samarbejde med andre diakonale aktører i Holstebro kommune 
 • understøtte igangværende aktiviteter og udvikle nye aktiviteter i samspil med frivillige, kirke- og kulturmedarbejder, præster og bestyrelsen for KSA.
 • netværke med menigheder, menighedsråd, menighedsplejer, foreninger og kommunale samarbejdspartnere.
 • deltage i erfagruppe med stiftets diakonipræst og andre KSA-ansatte i stiftet. 
 • promovere KSA via hjemmeside, Facebook, foldere m.v.
 • søge fondsmidler til løn- og aktivitetsmidler til permanent ansættelse og til udvidelse af foreningens arbejdsgrene.
 • være sekretær for bestyrelsen i KSA.

Vi søger en Diakonikoordinator, der:

 • er god til relationsarbejde
 • trives med at være pionér i en diakonal kontekst
 • kan undervise, motivere og supervisere frivillige
 • har erfaring med kirkeligt og frivilligt arbejde
 • elsker at have mange bolde i luften samtidigt
 • har IT-kendskab
 • arbejder selvstændigt
 • trives i mødet med såvel kommunaldirektører som hjemløse
 • brænder for kirkens omsorgsarbejde

Der stilles kontor til rådighed ved en af medlemskirkerne. 

Stillingen er på 30-37 timer om ugen i en tidsbegrænset periode på fire år. Løn og ansættelse sker på individuelle vilkår efter aftale. Arbejdstiderne er fleksible, aften- og weekendarbejde må forventes, med mulighed for selv at tilpasse en stor del af tiden. 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 

Vi gør opmærksomme på, at vi i forbindelse med ansættelsen indhenter børneattest. 

Ansøgningsfrist: Torsdag den 21. december 2023 kl. 15.00. 

De første ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 4. januar og anden samtale afholdes torsdag den 11. januar

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til formand for KSA-Holstebro kommune Jens Kristian Jensen tlf. 40188402 eller e-mail: jenskristianjensen@post.tdcadsl.dk eller generalsekretær Menighedsplejen i Danmark Mette Møbjerg Madsen, tlf. 2689 0621 eller e-mail: mmm@menighedsplejen.dk