Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Engholm kirke søger en erfaren kordegn med kommunikationserfaring

Vil du være med til at synliggøre og koordinere de mange forskellige aktiviteter i Engholmkirken?

Efter mange års tro tjeneste har vores nuværende kordegn valgt at gå på pension. Vi søger derfor en ny kordegn til tiltrædelse hurtigst muligt. Stillingen er en deltidsstilling på 30 timer pr. uge. Tiltrædelse den 1/6-2024.

Om Jobbet:
Du skal være vores administrative blæksprutte som holder styr på kirkens administration og som hjælper til med at være tovholder for vores frivillige.  Dine opgaver vil blandt andet være personregistrering og betjening af kirkekontoret, sekretær for menighedsrådet og præsterne, sørge for vikardækning til vores kirkefunktionærer ved ferie og sygdom, indberetning af ferie og sygdom til vores regnskabskontor, konfirmandtilmelding og hjælp til fastholdelse og rekruttering af frivillige i kirken.

Derudover skal du stå for kirkens kommunikationsopgaver. Dette indebærer blandt andet opdatering og udvikling af kirkens hjemmeside, udarbejdelse af informationsmateriale, pressemeddelelser, kirkens trykte kirkeblad og opslag til sociale medier. Du skal også være med til at planlægge vores kommunikation.

Om dig:

  • Du er uddannet kordegn eller har anden relevant uddannelse, som du vil supplere med kordegneuddannelsen inden for de første to år ansættelse
  • Du har erfaring med administration og kommunikationsarbejde
  • Du har et levende, præcist og korrekt sprog
  • Du har erfaring med CMS og SOME
  • Du indgår på kirkens grundlag i et tillidsfuldt og frugtbart samarbejde med kirkens præster og øvrige personale samt kirkens frivillige.
  • Du er udadvendt og kan omgås mennesker i forskellige aldre og livssituationer.
  • Du har overblik, er ansvarsbevidst og arbejder selvstændigt, samt er fleksibel i tilpasning af arbejdet og arbejdstid.

Om os:
Engholm kirke er en moderne kirke i Allerød Kommune. Kirken har et aktivt og mangfoldigt kirke liv, med mange forskellige tilbud for alle aldersgrupper. Vi har et rart og trygt arbejdsmiljø i kirken, hvor vi er 4 ansatte og 2 præster. Vi vægter arbejdsglæde, trygt arbejdsmiljø og professionalisme højt. Vi har et godt og positivt samarbejde med menighedsrådet, som er engageret og nærværende.

Løn- og ansættelsesforhold:
Ansættelsen sker ved Engholm Sogn menighedsråd, Engholm kirkevej 1, 3450 Lillerød.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863,00 kr. – 402.618,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 319.056,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 36.051,03 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 869,40 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se §§ 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Er du ikke uddannet kordegn ved ansættelsen, er det en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Der er tre måneders prøvetid. Menighedsrådet indhenter referencer samt børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Michel Strauss, tlf. 40455549, mmlstrauss@gmail.com.

Ansøgningen vedlagt CV, dokumentation for tidligere ansættelse og uddannelser sendes pr. mail til menighedsrådets officielle postkasse 9155fortrolig@sogn.dk, så den er modtaget senest onsdag, den 22. april 2024 kl. 12.

Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 18.