Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Erfaren kordegn søges

Vores dygtige kordegn har valgt at gå på pension. Derfor er en stilling som kordegn ved Høje Taastrup Kirke ledig pr.  1. marts 2024 eller snarest muligt.

Stillingen er på 37 timer pr. uge, fortrinsvis mandag til fredag.

Høje Taastrup Kirke søger en fleksibel, samarbejdsorienteret og serviceminded medarbejder, der ønsker at indgå i et frugtbart samarbejde med kirkens øvrige personale og menighedsrådet.

Arbejdsopgaverne består bl.a. i:

 • Betjening af sognets borgere:
  • Personregistrering og ministerialbogsføring
  • Korrespondance med borgere, offentlige kontorer, hospitaler, Familieretshuset mm.
  • Pasning af kirkekontoret, når det er åbent for personlig henvendelse
 • Sekretær for kirke, sognegård og menighedsråd:
  • Kalenderadministration
  • Mødeindkaldelser og -referater
  • Alment forekommende kontorarbejde
 • Daglig økonomi:
  • Betaling af regninger
  • Attestering af bilag
  • Indberetning af løn
 • Deltagelse ved opgaver i kirke og sognegård:
  • Lejlighedsvis kirketjenerafløser ved bisættelser, vielser og højmesser
  • Assistance ved spidsbelastninger i kirken: konfirmation, jul o.l.
  • Assistance ved afvikling af arrangementer i sognegården

Kirkekontoret er omdrejningspunkt for kirkens liv med tæt kontakt til kirkens medarbejdere og menighedsråd og med daglig betjening af borgerne. Din evne til at have et godt overblik, struktur i hverdagen og frem for alt en venlig og hjælpsom personlighed er afgørende. Vi har et stærkt medarbejderteam med mange kompetencer, hvilket giver arbejdsmoral og fleksibilitet, og vi lægger vægt på et trygt og socialt arbejdsmiljø, hvor du med selvfølgelighed giver en hånd med, hvor der er behov.

Vi forventer, at du

 • Har den nødvendige kompetence til at varetage personregistrering
 • Har gode kommunikationskompetencer både mundtligt og skriftligt
 • Er god til at kommunikere på engelsk, både mundtligt og skriftligt
 • Har overblik og kan arbejde struktureret
 • Trives med at have mange bolde i luften
 • Behersker IT på mere end brugerniveau

Ansættelse sker ved Høje Taastrup Sogns Menighedsråd beliggende Præstegårdsvej 3, 2630 Taastrup.

Dit primære arbejds- eller tjenestested er Præstegårdsvej 3, 2630 Taastrup.  

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne er gennemført inden ansættelse. En ansøger med regnskabsuddannelse vil blive foretrukket.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863,00 kr. – 402.618,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 319.056,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt  36.051,03 kr. (nutidskroner)..

OK tillæg på 869,40 kr. (nutidskroner) pr. år.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid, og der indhentes straffeattest og børneattest ved ansættelse, som skal kunne godkendes.

Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Anna-Grethe Madsen på telefon 6116 6663 eller på mail: kontaktperson@hoejetaastrupkirke.dk

Ansøgning med relevante bilag sendes til Høje Taastrup Kirke att. Kontaktperson på 7152fortrolig@sogn.dk senest den 1. januar 2024 kl. 12 med ansættelse 1. marts 2024

Ansøgningen skal sendes som en sammenhængende fil.

Ansættelsessamtaler vil finde sted hurtigst muligt herefter.

Der vil blive indhentet referencer fra tidligere arbejdspladser.