Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

GENOPSLAG af stillingen som 50% sognepræst (OK) i Gudum-Fabjerg Pastorat, Lemvig Provsti

                                                 G E N O P S L A G

Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Gudum-Fabjerg Pastorat, Lemvig Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse snarest muligt.

Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Der er mulighed for at blive tilknyttet en vejlederpræst.

Der er tale om en deltidsstilling med en beskæftigelsesgrad på 50%.

Der ydes 15 % bistand fra Nørre Nissum Pastorat.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 for en fuldtidsstilling. Der ydes ligeledes et særligt tillæg (kvoteret) med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100 årligt. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen er beliggende Præstegårdsvej 12, Gudum, 7620 Lemvig. Boligbidraget vil blive fastsat ved ny vurdering.

For så vidt angår den af menighedsrådet udarbejdede embedsbeskrivelse er denne tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside http://www.viborgstift.dk hvortil henvises. For så vidt angår yderligere oplysninger omkring sognene, henvises til sognenes respektive hjemmesider

Gudum: http://www.gudumkirke.dk/
Fabjerg : http://www.fabjerg.dk/kirke/

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Tidligere indgivne ansøgninger vil blive taget i betragtning, med mindre de trækkes tilbage.Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Viborg Stift (mrk. "ansøgning") eller pr. mail til: kmvib@km.dk, og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. 

Kontaktoplysninger provst Ole Rasmussen, Lemvig Provsti:
Telefon 5365 3096 · E-mail: olr@km.dk

Kontaktoplysninger Viborg Stift:
Telefon 8662 0911 · E-mail: kmvib@km.dk


Opslået:    7. november 2017
Udløber:  27. november 2017