Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gladsaxe Kirke søger ny kirketjener

Gladsaxe Kirke søger en engageret kirketjener.

Ansøgeren vil indgå i et tæt samarbejde blandt samtlige ansatte, frivillige og menighedsrådet. Der er to fuldtids kirketjenere ved kirken, og kirkens ansatte omfatter i øvrigt tre præster, en kordegn, en organist, 4 kirkesanger, en kirke og kulturmedarbejder, samt en korleder. Der er et højt aktivitetsniveau i Gladsaxe Kirke med mange arrangementer for forskellige aldersgrupper og stor deltagelse. Læs mere på vores hjemmeside: http://www.gladsaxekirke.dk  

Ansøgeren skal i samarbejde med kirketjenerkollegaen planlægge dagens og ugens opgaver. Opgaverne omfatter bl.a. følgende: • Rengøring af kirke og sognegård • Pasning af kirkens installationer • Tilsyn med kirken og dens lokaler • Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger • Deltagelse i praktiske opgaver i forbindelse med kirkens arrangementer og møder.

Vi søger en stabil medarbejder med lyst til at være en del af det kirkelige miljø og med en høj grad af selvstændighed. Da arbejdet omfatter meget rengøring, skal man være indstillet herpå.

Arbejdstiden er 2 x 37 timer over 2 uger med én fast ugentlig fridag. De to kirketjenere har gensidig vikarforpligtelse. Ansøgeren skal have praktisk håndelag, kunne arbejde både selvstændigt og i nært samspil med de øvrige ansatte, være fleksibel og have lyst til at omgås mange forskellige mennesker.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, senest 1. januar 2018, eller snarest derefter.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Overenskomster – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for gravere og kirketjenere. Aftalerne kan ses på https://www.folkekirkenspersonale.dk Årslønnen aftales indenfor intervallet kr. 259.595,12 til 334.741,92 (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 24.497,48.

Gladsaxe Kirkes menighedsråd er ansættelsesmyndighed. Børne- og straffeattest indhentes. Der er tre måneders prøvetid, og der indhentes børneattest ved ansættelsen.

Nærmere oplysninger om den ledige stilling kan fås hos Menighedsrådets kontaktperson Martin Karbech Mouritsen, tlf. 31537977, eller hos den daglige leder, sognepræst Roar Tuxen Lavik 61668477.

Send din ansøgning sammen med relevante bilag til martinkmouritsen@msn.com

Ansøgningsfrist er den 23. november 2017, ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 48, elle efter nærmere aftale.