Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver søges

 

Da vores dygtige graver i Hørdum har valgt at gå på pension søger

Hørdum-Skyum menighedsråd, Sydthy Provsti en graver.

Stilingen er på 37 timer pr. uge og er ledig fra 1. februar 2018 eller efter aftale.

Vi forventer, med baggrund i de meget varierende opgaver, at ansøger til stillingen

i samarbejde med vores graver ved Skyum Kirke kan varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.kan varetage pasning, tilsyn og rengøring af kirke, kirkecenter og præstekontor

 kan forberede og medvirke ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger

 kan vejlede kirkegårdens brugere

 kan arbejde selvstændigt og samvittighedsfuldt

 kan varetage administrative opgaver i Brandsoft kirkegårdssystem

 Vi søger en medarbejder, der

 er udadvendt og imøekommende

 er fleksibel, engageret, initiativrig og kommunikerer godt både   i  skrift og tale

 har et positivt livssyn, godt humø og en god fornemmelse for arbejdets sælige karakter

 har solide IT-kundskaber – gerne kendskab til Brandsoft

 har relevant faglig uddannelse og er villig til at deltage i   nødvendig uddannelse

 fungerer godt socialt og er indstillet på et konstruktivt samarbejde med præst,menighedsråd, kirkens øvrige personale og frivillige

 er fortrolig med Folkekirken og har indsigt i dens liv og struktur

 Vi tilbyder

 en selvstændig og udfordrende stilling med stor indflydelse på egen  hverdag

 en engageret medarbejdergruppe

en arbejdsplads, hvor der i begge kirker som i Kirkecentret i Koldby er stor aktivitet: fire kor – undervisning af minikonfirmander, konfirmander – Sognecafè – sogneaftener – koncerter – dagplejetræf mv.

en arbejdsplads, hvor alle bygninger er opdaterede med nye it-baserede styringer, lydanlæg, varmeanlæg, automatisk ringning, dørlås, SmartBoard m.m.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.