Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper

Stillingen som gravermedhjælper ved Bandholm Kirke, Bandholm Sogn er ledig pr. 1. Marts 2024.

Stillingen er på 20 timer pr. uge og timerne fordeles over månederne marts til november(begge måneder inklusiv). Aflønning sker på timebasis og afhængigt af opgaver og årstid kan det ugentlige timetal variere i op- og nedadgående retning i perioder.

Du skal i samarbejde med graveren varetage vedligehold og andet forefaldende arbejde på kirkegården samt tjenesterne i kirken. Derudover skal du være med til at forberede og deltage i øvrige arrangementer i kirken.

Foruden sognepræsten er der ansat en organist og en kirkesanger.

Gravermedhjælperen skal indgå i følgende opgaver:

 • Medvirke til kirkegårdens vedligeholdelse, hækklipning, grandækning, gravfæstelser m.m.
 • Medvirke til kirketjeneste ved kirkelige handlinger.
 • Medvirke til arbejdstilrettelæggelse i samarbejde med graveren.
 • Medvirke til rengøring og tilsyn af kirke, kirkegård samt tilhørende bygninger.

Sognet er et aktivt lokalsamfund beliggende på Midtlolland med et rigt foreningsliv.  

Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du:

 • Har en positiv indstilling til arbejdet.
 • Er udadvendt og møder folk med et smil på kirkegården og i lokalsamfundet
 • Er indstillet på at give vore kirkegængere en god oplevelse.
 • Har gode samarbejdsevner og en høj grad af ansvarlighed
 • Erfaring med brug af maskiner vil være en fordel
 • Gerne kendskab til IT på brugerniveau

Ansættelse sker ved Bandholm sogns menighedsråd beliggende Koholtvej 101, 4941 Bandholm.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Den årlige løn i nutidskroner udgør for gravermedhjælpere i øvrige land

uden gartnerisk uddannelse

 1. 267.702,64 (trin 1)
 2. 275.177,14 (trin 2)

med gartnerisk uddannelse

 1. 307.357,61 (trin 1)
 2. 316.560,47 (trin 2)

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Susanne Høegh Hansen på telefonnummer 25 54 67 67.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7666fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 31.december 2023

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 3