Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper

Gravermedhjælper til Uldum og Langskov kirker

Vi søger en gravermedhjælper til Uldum-Langskov sogne, som er beliggende i Hedensted kommune. Se mere på kirkernes hjemmeside www.uldumkirke.dk. Ansættelse fra 1. marts 2024 og med vinterhjemsendelse i januar og februar måned.

Stillingen er på gennemsnitlig 17 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

Vi søger en person som:

 • Har flair for og interesse i kirkegårdsdrift og i det ”grønne”
 • Har vilje og helbred til at arbejde ude uanset vejret
 • Har god evne for samarbejde og er i stand til at arbejde selvstændigt
 • Har praktisk håndelag
 • Er mødestabil
 • Har et stort service-gen, er venlig og imødekommende overfor besøgende på kirkegårdene og har forståelse for at møde mennesker i alle aldre i både deres glæde og i deres sorg
 • Arbejder engageret i forhold til kirkens betydning og opgave
 • Er fysisk og psykisk robust
 • Har kørekort til minimum kat: B og er mobil i forhold til de 2 kirker

Som gravermedhjælper skal du, i samarbejde med teamet varetage følgende opgaver:

 • Ren- og vedligeholdelse af kirkegårdene og tilhørende bygninger
 • Indgå på skift med dine kollegaer i de kirkelige tjenester og weekendarbejde kan derfor påregnes. Oplæring vil om nødvendigt gives.

Vi tilbyder:

 • En varieret arbejdsdag med masser af frisk luft
 • Frihed under ansvar
 • Et godt arbejdsmiljø med engagerede kollegaer og menighedsråd
 • Et godt samarbejde mellem alle ansatte ved kirken

Ansættelse sker ved Uldum-Langskov sognes menighedsråd beliggende Poul M. Møllers Plads 2, 7171 Uldum.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Den årlige løn i nutidskroner udgør for gravermedhjælpere i øvrige land uden gartnerisk uddannelse

267.703,00 kr. (trin 1)

275.177,00 kr. (trin 2)

Der sker aflønning på timeløn og som ufaglært uanset uddannelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Connie Nielsen på telefonnummer 25678079.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Uldum-Langskov menighedsråd Poul. M. Møllers Plads 2, 7171 Uldum eller på mail til kontaktperson Connie Nielsen 7900fortrolig@sogn.dk. Kuverten/emnefeltet bedes mærket ”Gravermedhjælper ansøgning”.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 27. februar 2024.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted snarest efter.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet reference samt børneattest forud for ansættelsen.