Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Helligåndskirken søger fuldtids barselsvikar for kirketjener

Helligåndskirken søger barselsvikar for kirketjener med tiltrædelse pr. 1. februar 2018.
Stillingen er en fuldtidsstilling. Og på grund af ekstremt mange aktiviteter i vores kirke har vi prioriteret at have to kirketjenere.

Vi forventer, at du er:
• serviceminded, imødekommende og har situationsfornemmelse
• selvstændig og selv kan tilrettelægge din arbejdsdag
• proper med syn for rengøringsbehov og -standard
• minutiøs, kan prioritere og har godt overblik
• praktisk anlagt, så du kan have ansvar for teknik og kan håndtere AV-udstyr og er arbejdsom med hænderne skruet godt på
• holdspiller, som kan samarbejde til alle sider – også med de mange frivillige, og kan inddrage relevante til rette tid
• loyal og humoristisk
• sprogligt velfunderet og taler/skriver klart og forståeligt dansk

Vi kan tilbyde:
• et spændende job, som er ”mere end et job” – snarere en livsstil
• et dynamisk arbejdsmiljø præget af samspil og engagement
• et godt arbejdsfællesskab med kolleger og masser af frivillige
• en ledelse, som lægger vægt på uddelegering og ansvar.

Her på kirkens hjemmeside finder du også de faglige og personlige kompetenceprofiler, som du sammen med ansøgningen skal udfylde. En forudsætning for at komme i betragtning til stillingen er at kompetenceprofilerne er medsendt.

Stillingen er indplaceret i kirketjenernes løninterval. Årslønnen aftales inden for intervallet 249.025 – 321.112 kr. (31.3.2012-niveau). Vi agter at lægge os på fikspunktet, som er 249.025 kr. (31.3.2012-niveau). Der er rådighedstillæg på 23.500 kr. (31.3.2012-niveau) knyttet til stillingen.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirketjenerforening.

Ansættelse sker af Helligåndskirkens menighedsråd ved Helligåndskirken, Torpevænget 1, 8210 Aarhus V. Men gennem vores aktive engagement i Aarhus Vestre Provsti kan der på visse områder være pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og offentlige ansattes organisationer, OAO-S fællesoverenskomsten, og organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Nærmere oplysning om stillingen hos Menighedsrådets kontaktperson Poul Langagergaard, 6166 1242.

Ansøgningen stiles med relevante bilag til: poul@langagergaard.dk – senest torsdag d. 30. november 2017 kl. 12.00.

Der forventes samtaler med de udvalgte tirsdag d. 12. december 2017 efter kl. 13.00. De udvalgte får indbydelse direkte.

Helligåndskirken
www.helligandskirken.dk
Torpevænget 1, 8210 Aarhus V.

Helligåndskirken er en kirke med rigtig mange aktiviteter hver uge. Ca. 18 arrangementer om ugen, gennem 44 ugentlige timer og med ca. 1.000 deltagere pr. uge. Og et stort antal frivillige, som løfter med.

Vi prioriterer medarbejdere, som kender folkekirken og dens arbejde inde fra, er top-engagerede i kirkens liv og vækst og som vil medvirke til at udbygge og befæste vores kirkes indsats i lokalområdet.