Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Hospitalspræst til Bispebjerg Hospital og Grundtvigs Kirke, Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns Stift

Stillingen som tjenestemandsansat hospitalspræst (95%) ved Bispebjerg Hospital i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt.

Der er til stillingen knyttet forpligtelse til Grundtvigs Kirke, Bispebjerg Sogn. Denne forpligtelse udgør 5% af stillingen.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Som ny præst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet.

Har du lyst til at læse mere om Bispebjerg Sogn, kan du orientere dig på sognets hjemmeside: www.grundtvigskirke.dk

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (LBK nr. 864 af 25/6/2013)

Stillingen aflønnes efter løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt.

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning.

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, kan du kontakte provsten, inden ansøgningsfristen udløber.

Er det første gang du søger embede, bedes du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Peter Skov-Jakobsen, inden der afholdes orienteringsmøde.

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til biskoppen over Københavns Stift pr. mail til: KMKBH@KM.DK. Ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest mandag den 4. december 2023 kl. 15.00.

Kontaktoplysninger provst Johanne Øhlenschlæger, Bispebjerg-Brønshøj Provsti
Telefon 61 62 77 11 ∙ E-mail: JOST@KM.DK

Kontaktoplysninger Københavns Stift
Telefon 33 47 65 00 ∙ E-mail: KMKBH@KM.DK             

Kontaktoplysninger biskop Peter Skov-Jakobsen
v/bispesekretær Dorte Laurberg Vedel
Telefon 33 47 65 00 ∙ E-mail: KMKBH@KM.DK