Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkehuspedel ved Lemvig kirkehus

En stilling som kirkehuspedel ved Lemvig kirkehus er ledig pr. 1. januar 2024 eller efter nærmere aftale.
Stillingen er på 24 timer om ugen i gennemsnit.
Stillingen ønskes besat af en person, der i tæt samarbejde med vores anden deltidsansatte kirkehuspedel vil varetage følgende kerneopgaver:

  • Renholdelse af Kirkehuset
  • Klargøring og efterfølgende oprydning i forbindelse med aktiviteter
  • Indkøb og klargøring til servering ved arrangementer og aktiviteter (inkl. madlavning).
  • Forskellige afløsningsopgaver ved Lemvig kirke

Stillingen er fordelt på 5 dage om ugen med 2 ugentlige fridage.
Aften-, helligdags- og weekendarbejde må forventes.

Ansættelse sker ved Lemvig-Heldum Sognes Menighedsråd, Torvet 10, 7620 Lemvig.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 288.669,03 kr. – 372.232,07 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 288.669,03 kr. (nutidskroner).

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 27.241,08 kr. (nutidskroner).

 

OK tillæg på 1.275,12 kr. (nutidskroner) pr. år.

 

Menighedsrådets forslag til årlig lønniveau er 317.648,96 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Løn OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens aftalte ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for menighedsrådet Kaj Gøtzsche på telefonnummer 24611291.
Der er 3 måneders prøvetid ved ansættelsen, og der indhentes børneattest.
Ansøgninger med relevante bilag sendes til på mail til 8840fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 6. december 2023 kl. 12.00