Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkemusiker/Organist/Musiker

En stilling som kirkemusiker/organist/ musiker ved Lindknud og
Hovborg kirker, Lindknud og Hovborg sogne i Malt Provsti
er ledig til besættelse hurtigst muligt.

Stillingen er på 30 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

·Medvirke til højmesser, gudstjenester samt øvrige kirkelige handlinger.
(der er udarbejdet aktivitetsliste, som kan rekvireres).
·Endvidere medvirke til tjenester på plejehjem, udendørs arrangementer mv.
·Korledelse – korskole, børne/ungdoms- og lejlighedsvoksenkor.
Det forventes, at organisten ved arrangementer kan
varetage udførelsen af opslag og formidling på de
respektive hjemmesider og lokalblade, samt deltage i det praktiske.
·Konfirmand/minikonfirmand, babysalmesang og skole/kirke samarbejde.
·Medvirke til udvikling, planlægning og fastholdelse af de musiske aktiviteter i kirken.
·Bidrage med musik/spil til sogne- og sangaftener.

Lindknud og Hovborg Sogne har ca. 1416 indbyggere,
7 ansatte tilsammen i sognene.
Der er to kirker med tilhørende kirkegårde.
Desuden er der en konfirmandstue ved præstegården, som ligger i Lindknud.

Se yderligere informationer om sognene på www.lindknud-hovborg-kirker.dk

Orglet i Lindknud Kirke er Bruhn & Søn årg. 1997. 11 stemmer, 2 manualer og pedal.
Orglet i Hovborg Kirke er Marcussen og Søn årg.1970 udvidet i hhv. 1993 og 2004.
Det har 11 stemmer, 2 manualer, pedal og svelleværk.

Vi forventer, at du:

· Kan understøtte gudstjenesten musikalsk og støtte salmesangen.
·Kan være musikalsk sparringspartner for præst og menighedsråd.
·Har lyst til korledelse.
·Har interesse for en bred musikkirkemusiker/organist genre.
·Brænder for at være med til at udvikle og forny kirkernes musikliv.
·Er en holdspiller som har lyst til samarbejde med
præst, medarbejdere og menighedsråd.
·Er loyal, omgængelig, har humor og at du bidrager positivt til kirkelivet
og samarbejdet på arbejdspladsen.
·Er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde.

Vi kan tilbyde:

·Et kirkeliv hvor der er stor respekt for tradition, og hvor vi er
åbne for fornyelse blandt andet ved brugen af de 100 salmer.
·To orgler af god kvalitet.
·Overtagelse af korskole og et velfungerende børne/ungdomskor.
·En menighed, der sætter pris på kordeltagelse.
·Et godt team af fleksible medarbejdere og 2 gode menighedsråd, der
spiller hinanden gode og vil hinanden.
·Et alsidigt og spændende job med mulighed for at præge sin egen
stilling i samarbejde med menighedsrådene.

Ansættelse sker ved Lindknud og Hovborg Sognes Menighedsråd
beliggende Favrskovvej, Lindknud, 6650 Brørup.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 296.266 kr. – 433.004 kr.
(nutidskroner). Fikspunktet er 303.863 kr. (nutidskroner).
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget
udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner).
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet
og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS)
aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn
mellem 330.649 kr. – 402.903 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes
rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt
mellem 42.542,53 kr. – 66.074,23 kr. (nutidskroner).
Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse
(tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem.
Basistrin 1 udgør kr. 319.056 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2
udgør kr. 335.220 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter
anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 24.806,82 kr.
(nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 32.341,60 kr. (nutidskroner) for
tjeneste ved 2-3 kirker / 38.485,34 kr. (nutidskroner)
for tjeneste ved 4 eller flere kirker. Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg
kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
Formand i Hovborg Doris Jepsen, tlf. 61546364 efter kl. 15.30
eller Sognepræst Dorte Kirkegaard 21467831.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail
til 8925fortrolig@sogn.dk og 9269fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådene i hænde senest d. 01.03.24 kl.12

Der afholdes prøvespil og samtaler i uge 10.

Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.