Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger

Kirkesanger søges til deltidsstilling ved Ormslev kirke, Aarhus søndre provsti

 

Vi søger en dygtig kirkesanger, der i et tæt samarbejde med præster, personale og menighedsråd skal varetage opgaver tilknyttet Ormslev Sogn. (Ormslev Kirke søger også en kordegn. Stillingerne kan kombineres)

Stillingen er en deltidsstilling på gennemsnitlig 6 timer pr. uge. Tiltrædelse snarest muligt eller d. 1. februar 2018.

 

Kirkesangerens opgaver omfatter:

  • At være forsanger til gudstjenester og kirkelige handlinger
  • At bede ind- og udgangsbøn ved gudstjenesterne
  • Lejlighedsvis at bistå præsterne ved nadveruddeling
  • at indgå i solistiske opgaver i samarbejde med organisten ved særlige lejligheder
  • Understøtte kirkens kor med sang, når koret synger ved gudstjenester i kirken

 

Vi leder efter dig med

  • en god sangstemme, nodekendskab og evne til selv at indstudere salmerne
  • et godt kendskab til repertoiret i Den danske Salmebog og gudstjenestens liturgi
  • lyst til et engageret samarbejde med kirkens præster, organist og øvrige medarbejdere
  • lyst til et aktivt samspil med sogn og menighed
  • gode samarbejdsevner og et udadvendt væsen

Vi tilbyder et spændende job i et godt sogn med kolleger, der har tradition for samarbejde og fælles fodslaw.

 

Kirkesangeren har pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Ansættelse sker ved Ormslev menighedsråd

Lønnen aftales mellem medarbejder og menighedsrådet

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Menighedsrådsformand Lene Arnholtz Jensen på

2960 8235.

 

Ansøgning med CV og relevante referencer stiles til Ormslev Menighedsråd og sendes pr. mail til:
8107@sogn.dk mrk. ”ansøgning” senest den 26. november 2017 kl. 17.00.

 

Ansættelsessamtaler med prøvesyngning finder sted den 12. og 14. december 2017.