Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger søges

Stillingen som kirkesanger i Nors-Tved-Øster Vandet pastorat er ledig pr. 1. januar 2024 eller efter aftale. Vi er et pastorat, som er kendetegnet ved, at der er et særdeles godt og positivt samarbejdsklima mellem medarbejdere og menighedsråd, og hvor alle er åbne for nytænkning og udvikling.

Vi søger nu en god og stabil sanger, der kan understøtte fællessangen og være med til at styrke kirkegængerne i at synge sammen. Vi forventer, at du er en åben og imødekommende person, som med en god situationsfornemmelse og med din selvstændighed kan og vil være med til at understøtte og udvikle gudstjenesten på en professionel og engageret måde. Vi har klassiske højmesser, musikgudstjenester, børnegudstjenester og andre kirkelige aktiviteter.

Ved gudstjenesterne er det kirkesangerens opgave at læse de ind- og udgangsbønner, som præst og menighedsråd har vedtaget at bruge.

Vi søger en kirkesanger, der
• kan forestå sang, den vokale del af liturgi og menighedssang, ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter såvel i som uden for kirken
• vil medvirke musisk ved børne- og ungdomsgudstjenester og kirkens øvrige aktiviteter
• har gode samarbejdsevner og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere

Vi tilbyder
• en stilling på omkring 250-300 timer årligt
• en fleksibel medarbejderstab
• et godt og inspirerende arbejdsmiljø sammen med sognets præst, de to menighedsråd og frivillige.

Løn aftales efter kvalifikationer.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
Nors-Øster Vandet menighedsråd og Tved menighedsråd repræsenteret ved
kontaktperson ved Nors og Øster Vandet kirke: Anders Oddershede, Tlf: 40 32 99 40 kontaktperson ved Tved kirke: Søren Andersen, Tlf. 31 10 17 90

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail: 8734fortrolig@SOGN.DK senest den
15. december 2023 kl. 12.

Ansættelsessamtaler/prøvesang forventes at finde sted i uge 51.

Menighedsrådene kan oplyse, at der ved ansættelsen bliver indhentet referencer, børneattest og at der er tre måneders prøvetid.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.