Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger søges til Væggerløse Kirke

En stilling som kirkesanger ved Væggerløse Kirke, Væggerløse Sogn er ledig pr. 1. marts 2024.

Stillingen er på 9 timer pr. uge.

Vi søger en kirkesanger med en positiv holdning til kirkens liv, og med lyst til at medvirke i højmesser, musikgudstjenester, aftensgudstjenester, familiegudstjenester m.v. i samarbejde med øvrige ansatte ved kirken. Der afholdes også arangementer såsom sangaftener, hvor du vil være med til at sammensætte programmet i tæt samarbejde med kirkens organist og præst.

Igennem de senere år har sognet været igennem en større udvikling. Vi har mange ideer og visioner, og du vil selvfølgelig blive en del af dette arbejde, med det, der er relevant for en kirkesanger.

Menighedsrådet arbejder på at få oprettet et børnekor ved Væggerløse Kirke. Det kunne derfor være fint, hvis du har lyst og interesse for på sigt at lede et børnekor, men det er ikke et krav. Dette vil dog blive honoreret særskilt.

Ansættelsen sker ved Væggerløse Sogns Menighedsråd, beliggende Væggerløsevej 19, 4873  Væggerløse.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og CO10-Centralorganistioner af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbjder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 296.266,00 kr. - 433.004,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.863,00 kr.

Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 6.159,39 kr. per måned ved ansættelse på 9 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Suzanne Toxværd Rasmussen på telefonnummer 22789600/mail 7580fortrolig@sogn.dk.

Ansøgninger med relevante bilag sendes elektronisk til 7580fortrolig@sogn.dk.

Ansøgninger skal være menighedsrådet i hænde senest den 26. januar 2024.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted sidste i januaar og start februar.