Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger ved Sejling og Sinding Kirker søges

En stilling som kirkesanger er ledig ved Sejling og Sinding kirker pr. 15. marts eller snarest muligt.

Stillingen er på en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 5,4 timer.

 

Kirkesangerens opgaver er:

At synge ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder læse ind- og udgangsbøn. Der er primært tale om arbejde i weekender og andre helligdage, der kan dog forekomme enkelte sognearrangementer en hverdagsaften, hvor sang og musik indgår.

 

Vi forventer, at:

  • du har en god sangstemme,
  • du har kendskab til den danske salmebog, højskolesangbogen, 100 salmer og salmer.dk
  • du har gode samarbejdsevner,
  • du er positiv og imødekommende.

 

Vi kan tilbyde:

  • et godt arbejdsmiljø,
  • gode samarbejdsrelationer til det øvrige personale og til menighedsrådet

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker ved Sejling og Sinding sognes menighedsrådet.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på: www.folkekirkenspersonale.dk

 

Årslønnen aftales inden for intervallet 296.266,00 kr. – 433.004,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.863,00 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Mette Skaarup Glowienka, kontaktperson, på tlf. 21 14 95 90 eller Karen Madsen, formand, på tlf. 29 84 60 95.

 Ansøgning med relevante oplysninger sendes pr. mail til Sejling-Sinding Menighedsråd:  8608fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningsfrist er den 29. februar 2024.

Samtaler og prøvesang forventes afholdt torsdag d. 7. marts fra kl. 15.30