Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener

En stilling som kirketjener ved Esajas Kirke, Østervold Sogn er ledig til besættelse snarest muligt.

 

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

 

Kirketjeneren skal varetage følgende kerneopgaver:

 

Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger

Indkøb og klargøring samt efterfølgende oprydning til arrangementer, møder, korvirksomhed, koncerter o.lign.

Løbende rengøring af kirken, krypten og sognehuset

Opsyn med og vedligehold af kirkens udearealer

Føre tilsyn med og passe kirkens bygninger og installationer, herunder udføre mindre reparationer

 

Der må påregnes fysisk krævende arbejdsopgaver i forbindelse med opstilling af borde og stole.

 

Østervold Sogn har 6.953 antal indbyggere, 11 antal ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved, at der er et højt aktivitetsniveau udover de kirkelige handlinger.

 

Opgaverne i Esajas kirke spænder vidt, så stillingen som kirketjener fordrer, at ansøgeren har kvalifikationer til at varetage funktionens kerneopgaver.

 

Vi forventer, at du:

 

  • Har lyst og evner til at indgå i et nært samarbejde og dialog med det øvrige personale og menighedsråd
  • Arbejder selvstændigt og selv kan tilrettelægge arbejdet
  • Er servicemindet, udadvent og imødekommende
  • Er løsningsorienteret og loyal
  • Er fleksibel og samarbejdsvillig
  • Kan benytte computer og må gerne have kendskab til Churchdesk
  • Kan foretage online bestillinger af varer

 

Ansættelse sker ved Østervold Sogns Menighedsråd beliggende Upsalagade 23, 2100 København Ø

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 259.595,12 kr. – 334.742,92 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 259.595,16 kr. (nutidskroner).

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.497,48 kr. (nutidskroner).

 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 259.595,12 kr. ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Ane Thierry på telefonnummer 2028 6290/mail ane.thierry@skolekom.dk.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7040@sogn.dk.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 24. november 2017.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 49 og 50.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.