Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener til Dalby Kirke ved Kolding

Kirketjener til Dalby Kirke ved Kolding

Dalby Kirke ved Kolding søger en engageret kirketjener pr. 1. januar 2024 eller snarest derefter, som i samspil med kirkens øvrige ansatte, menighedsrådet og frivillige vil bidrage til kirkens og sognehusets mange aktiviteter. 

Om kirken og sognet

Dalby er et aktivt sogn med god kirkegang. Kirken har en unik placering med udsigt til beboelser og marker. 

I Dalby har vi i 2023 indviet et nyt og indbydende sognehus, hvor vi har mange gode og inspirerende aktiviter. Vi har stor fokus på arbejdsmiljø, udvikling og på at være med til at skabe rammerne om fællesskab og nærvær. 

Stillingen er på 30 timer pr. uge og med følgende opgaver: 

 • klargøring og gennemførelse af kirkelige handlinger
 • daglig ansvarlig for sognehuset og kirken mht. rengøring, vedligehold, indkøb o.lign.
 • opstilling og oprydning ifm. undervisning og arrangementer
 • sikre at AV/IT og den øvrige teknik fungerer
 • eventuelt pasning af udearealer i samråd med graveren 

Vi har brug for, at du: 

 • har erfaring med selv at tilrettelægge dit arbejde
 • er ansvarsbevidst, engageret og samarbejdsorienteret
 • formår at møde kirkens brugere i både glæde og sorg
 • har erfaring med eller er interesseret i kirkens arbejde, liv og struktur
 • har et godt overblik
 • har en fleksibel tilgang til dine arbejdsopgaver
 • har kørekort til personbil

Vi giver dig: 

 • frihed i jobbet til at tilrettelægge din dag og dine opgaver i sparring med dine kolleger
 • mulighed for udvikling af kirkens aktiviteter i samarbejde med kolleger og menighedsråd
 • et godt og positivt arbejdsmiljø med højt til loftet og en positiv omgangstone
 • engagerede kolleger

Løn – og ansættelsesvilkår 

Ansættelse sker ved Dalby Sogns Menighedsråd beliggende Dalbyvej 69, Dalby, 6000 Kolding. 

Du kommer til at indgå i en vikardækning i overensstemmelse med de aftaler, vi har indgået med med vores to nabosogne, Sønder Bjert Sogn og Sønder Stenderup Sogn.  

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening henholdsvis Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og graver. Se organisationsaftalen på www.folkekirkenspersonale.dk

Lønnen aftales inden for intervallet 288.669,- kr. – 372.232,- kr. (nutidskroner). 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen, og der ydes et rådighedstillæg på kr. 27.241,-13 årligt (nutidskroner) for en fuldtidsstilling. OK tillæg på 1.275.12 kr. (nutidskroner) pr. år. 

Ovenstående løn og tillæg er i forhold til en fuldtidsstilling og kvoteres i forhold til stillingens beskæftigelsesgrad. 
Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at fortsætte som tjenestemænd. 

Hvis den, der ansættes i stillingen, ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, skal uddannelsen gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er 3 måneders prøvetid.

Nærmere oplysninger om stillingen

Kontakt sognepræst Jens Christian Bach Iversen på telefonnummer 75 50 23 27 eller jcbi@km.dk 

Ansøgningsfrist

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7941fortrolig@sogn.dk senest 10. december 2023

Ansættelsessamtaler

Samtaler finder sted løbende.

Mere information om Dalby Kirke

www.dalbykirke.dk