Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener til Gråsten Slotskirke

En stilling som kirketjener ved Gråsten Slotskirke, Gråsten Sogn, er ledig til besættelse snarest muligt.

Kirketjeneren skal varetage klargøring til, medvirke i og rydde op efter kirkelige handlinger, vielser, bisættelser/begravelser og gudstjenester.

Vi forventer at du:

  • Har lyst og evner til at indgå et nært samarbejde med det øvrige personale og menighedsråd.
  • Er servicemindet, udadvendt og imødekommende.
  • Er flexibel mht. skiftende arbejdstider.

Der må påregnes fysisk krævende arbejdsopgaver i forbindelse med opstilling af stole, skilte mm.

Der kan yderligere forekomme tjenester i Gråsten Kapel og Adsbøl Kirke.

Ansættelsen er under 8 timer ugentligt og ansættelse sker derfor efter aftale på individuelle vilkår. Kirketjeneren er timelønnet og lønnes for de timer der har været pr måned.

Menighedsrådet kan oplyse at der indhentes referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson Mogens Hansen på tlf. 61316142 eller på kirkekontoret på tlf. 20807170.

Ansøgning med relevante bilag sendes til graasten.sogn@km.dk eller Kirkekontoret, Kirkegårdsvej 49, 6300 Gråsten og skal være os i hænde senest d. 26. november 2017.