Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener til Holstebro kirke

Kan du holde hovedet koldt og hjertet varmt?

Er du udpræget serviceminded og har et ønske om at være med til at skabe og vedligeholde den gode stemning og kultur som er, både blandt menigheden, menighedsrådet og personalet?
Så er stillingen som kirketjener ved Holstebro Kirke, Holstebro Sogn ledig pr. 1. februar 2024.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Kirketjeneren varetager blandt andet følgende opgaver i samarbejde med kirkens anden kirketjener: 

  • deltager i forberedelsen og gennemførelsen af gudstjenester og kirkelige handlinger.
  • bistår forberedelse ved kirkens og sognehusets aktiviteter.
  • forestår renholdelse af kirken og sognehusets lokaler og arealer, såvel indvendigt som udvendigt.
  • holder opsyn med Kirken og Sognehuset. 

Holstebro Sogn har 11.602 antal indbyggere, 9.783 antal medlemmer og 16 ansatte i sognet. Vi er et sogn med en aktiv menighed, som er talrigt deltagende i vores mange arrangementer og gudstjenester. 

Vi forventer, at du:

  • kan indgå i en vagtordning hver anden weekend. Det forventes dog at der i løbet af 2025 vil ske en opnormering, så der kun vil være weekendtjeneste gennemsnitligt hver tredje weekend.
  • kan være fleksibel i arbejdstilrettelæggelsen.
  • er IT-kyndig og kan bestride en IT-supportfunktion.
  • skal kunne indgå i et ungt team.  
  • har et udpræget servicegen.
  • er kreativ i opgaveløsningen.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads med ordnede arbejdsforhold og godt arbejdsklima. Vi prioriterer personaletrivsel højt og derfor er det vigtigt at du også er indstillet på, at være med til at styrke og vedligeholde denne kultur. Vi respekterer hinandens arbejdsområder og har grundholdningen at alle er vigtige og ingen kan undværes. 

Ansættelse sker ved Holstebro Sogns Menighedsråd beliggende Kirkestræde 9A, 7500 Holstebro.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 287.708,29 kr. – 370.993,22 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 287.708,29 kr. (nutidskroner). 
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 27.150,47 kr. (nutidskroner). 
OK tillæg på 1.270,87 kr. (nutidskroner) pr. år.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 287.708,29 kr. ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.
Løn OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Daglig leder Elisa Sylvestersen på telefonnummer 2041 4935/mail egps@km.dk.  

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 01.01.2024 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 3.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.